Przewiń Przewiń
2024-05-09 Dobre praktyki w ocenach oddziaływania na-środowisko obiektów energetyki jądrowej0
10.05.2024

Dobre praktyki w ocenach oddziaływania na środowisko obiektów energetyki jądrowej

Planowana w nadmorskiej lokalizacji Lubiatowo-Kopalino pierwsza elektrownia jądrowa oraz pomysł rozmieszczenia licznych SMR-ów w przestrzeni kraju, nie wyczerpują listy możliwych obiektów energetyki jądrowej.
2023-12-14 Największe firmy zaczynają raportowanie ESG
09.01.2024

Największe firmy zaczynają raportowanie ESG od 2024. Od czego zacząć?

O tym, że raporty ESG należy przygotowywać, dobrze wiedzą już większe firmy notowane na giełdzie. Wiedzą one również, że ESG ma dziś rosnący wpływ na ich reputację i może się przyczynić zarówno do wzrostu zaufania przekładającego się na zyski, jak i istotnie obniżyć rynkowe szanse. W 2021r. coroczne raporty niefinansowe musiało przygotowywać w Polsce kilkaset firm. Do 2027r. liczba ta wzrośnie do około 3500 podmiotów. Jednak nie tylko największe firmy powinny obecnie żywotnie interesować się ESG
2023-10-31 Budowa FSRU na Zatoce Gdańskiej (OG Image)
03.11.2023

Budowa FSRU na Zatoce Gdańskiej - Etap konsultacji społecznych

Budowa terminala gazowego #FSRU na Zatoce Gdańskiej to kolejny etap zwiększania bezpieczeństwa energetycznego Polski. Co to jest FSRU? Floating Storage Regasification Unit, czyli pływająca magazynowa jednostka regazyfikacji.
2023-07-19 Bezpieczeństwo instalacji wodorowych (OG Image)
21.07.2023

Bezpieczeństwo instalacji wodorowych a kwalifikacje specjalistów

W 2016 roku ustawowo wprowadzono w Polsce Zintegrowany System Kwalifikacji, który ma wspierać osoby dążące do stałego poszerzania swojej wiedzy i kompetencji. Ogólnie ujmując, jest to narzędzie służące potwierdzaniu efektów nauczenia się nowego zawodu, nowych kwalifikacji lub specjalizacji – bez konieczności ukończenia i uzyskania dyplomu specjalistycznych studiów.
2023-04-25 Pomiary posadzek w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
26.04.2023

Pomiary posadzek w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Przyczyn gromadzenia się ładunków elektrostatycznych na ciele człowieka jest wiele, m.in. chodzenie po podłodze, tarcie odzieży zewnętrznej o ciało, wstawanie i siadanie, użytkowanie tworzyw sztucznych.
studia
03.04.2023

Wprowadzenie do ocen oddziaływania na środowisko w Unii Europejskiej

Wsparcie Ukrainy w odbudowie infrastruktury energetycznej, transportowej oraz przemysłu, będzie wymagać wykorzystania środków międzynarodowych instytucji finansowych. Podstawowym warunkiem ich absorpcji jest wykorzystanie instrumentów zarządzania ochroną środowiska, służących ochronie zasobów naturalnych, zdrowia i dobrobytu społeczeństwa oraz poszczególnych jednostek.
1-linki unsplash
20.02.2023

Raportowanie ESG – obowiązek czy szansa? Definicja ESG i wgląd w nowe przepisy unijne.

Temat raportowania niefinansowego, choć obecny od dłuższego czasu, w perspektywie funkcjonowania największych podmiotów finansowych i gospodarczych, ostatnio nabiera popularności także wśród mniejszych firm.
dev-kalidhasan-xRvaPOFsEKo-unsplash
15.12.2022

Cele środowiskowe dla wód morskich, przybrzeżnych i śródlądowych a inwestycje na morzu. Wymogi środowiskowe, ramy prawne, warunki realizacji.

Budowa morskich farm wiatrowych, przybrzeżnych terminali gazowych czy portów - takie przedsięwzięcia wiążą się z kompleksowymi ramami prawnymi i środowiskowymi
24.11.2022

Gas turbine and blending hydrogen - important parameters and characteristics of technology

With the environment in mind we aim to reduce CO2 emissions. With the current developing and expanding importance of hydrogen in the world, should not current technological solutions be developed and adapted to use hydrogen?
10.11.2022

Otrzymaliśmy list referencyjny od Instytutu Energetyki

Firma EKO-KONSULT brała udział w pracach analityczno-koncepcyjnych w ramach innowacyjnego projektu badawczego HYDROGIN - dwukierunkowej instalacji do produkcji wodoru.
05.10.2022

Analiza bezpieczeństwa dla Instytutu Energetyki: innowacyjny projekt instalacji wodorowej HYDROGIN

Projekt badawczy HYDROGIN zakłada budowę dwukierunkowej instalacji do produkcji wodoru. Projekt ten jest realizowany przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Grupy Energa oraz Instytut Maszyn Przepływowych PAN. Firma EKO-KONSULT włączyła się w prace nad projektem poprzez wykonanie analiz z zakresu bezpieczeństwa procesowego, wybuchowego oraz pożarowego.
26.09.2022

Ograniczanie zagrożenia wybuchem w instalacjach współspalania węgla i biomasy w energetyce. Część II: Techniczne aspekty współspalania węgla i biomasy.

Jakie techniczne aspekty współspalania węgla i biomasy ograniczają zagrożenie wybuchem? M.in. odpowiednie urządzenia i środki transportu paliw, odpowiednie systemy wentylacyjne, utrzymanie urządzeń w dobrym stanie technicznym, czy stosowanie elektrycznych urządzeń przeciwwybuchowych. W artykule kontynuujemy wątek bezpieczeństwa podczas procesu współspalania.
25.08.2022

Ograniczanie zagrożenia wybuchem w instalacjach współspalania węgla i biomasy w energetyce. Część I: Charakterystyka i parametry biomasy.

W jaki sposób ograniczyć zagrożenie występujące podczas współspalania węgla i biomasy? M.in. poprzez dobór odpowiednich technologii spalania paliw, sprowadzanie paliw o rozpoznanych parametrach pożarowo-wybuchowych, sprowadzanie paliw czystych, czy magazynowanie paliw. Zapraszamy do lektury artykułu, w którym rozwiniemy dokładnie każdy z tych punktów.
15.07.2022

Lider Zmian – branżowa platforma społecznościowa dla technologów

EKO-KONSULT – firma konsultingowo-ekspercka – tworzy portal społecznościowy! Dlaczego zdecydowaliśmy się na takie przedsięwzięcie? Czy platforma odpowie na wyzwania stojące przed specjalistami? Jakie treści i funkcje znajdą Państwo na Liderze Zmian?
01.06.2022

EKO-KONSULT - 30 lat wyznaczamy trendy w doradztwie technicznym i środowiskowym

Firma EKO-KONSULT powstała 30 lat temu, w krótkim czasie stając się pionierem w zakresie doradztwa środowiskowego. Poprzez swoje wydawnictwa, liczne artykuły i szkolenia, EKO-KONSULT kształtował świadomość firm doradczych i konsultingowych w zakresie prawa, procedur i metod ocen środowiskowych.
29.04.2022

Magazynowanie surowców w złożach soli kamiennej - energetyczna szansa dla Polski

Dostęp do surowców węglowodorowych jest podstawą funkcjonowania gospodarki. W warunkach wojny rosyjsko–ukraińskiej, uzależnienie od dostaw surowców z Rosji znacznie wpływa na jej bezpieczeństwo. Magazynowanie ropy naftowej, gazu ziemnego oraz paliw płynnych w złożach soli kamiennej może okazać się energetyczną szansą dla Polski.
25.03.2022

Atomowe dywagacje. Czy przełamiemy wszystkie bariery, które stoją przed polską energetyką?

Po zakończeniu kilkuletnich badań środowiskowych i analiz przestrzennych, wskazane zostało miejsce powstania pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. W artykule autorstwa dr inż. Andrzeja Tyszeckiego przedstawiamy dogłębną analizę nadchodzącej inwestycji, jej specyfikę oraz wszelkie efekty jej powstania.
07.03.2022

Instalacje wodorowe - ryzyka finansowe, technologiczne, pożarowe i ekologiczne

Właściwe opracowanie studium wykonalności wymaga precyzji na wielu płaszczyznach. O potencjale instalacji wodorowych oraz o uwarunkowaniach branżowych, ekonomicznych, środowiskowych i prawnych pisaliśmy w ostatnich artykułach. Niniejsza publikacja skupia się na ryzykach związanych z realizacją takiej instalacji.
25.02.2022

Studium wykonalności dla instalacji do produkcji, sprężania, magazynowania i dystrybucji wodoru

W niniejszym artykule rozwijamy wątpliwości dotyczące uwarunkowań technicznych, ekonomicznych, środowiskowych, prawnych i administracyjnych dla instalacji wodorowych. Studium wykonalności dla projektów takich jak instalacja do produkcji, sprężania, magazynowania i dystrybucji wodoru wymaga pracy specjalistów wielu branż oraz audytu pod względem zróżnicowanych uwarunkowań.
26.01.2022

Wielobranżowe studium wykonalności dla projektów instalacji do produkcji, sprężania, magazynowania i dystrybucji wodoru – część I

Studium wykonalności dla projektów etapowych, takich jak instalacja do produkcji, sprężania, magazynowania i dystrybucji wodoru to pod wieloma względami duże wyzwanie. Niniejszy artykuł jest przeznaczony dla inwestorów, menedżerów firm prywatnych, państwowych i komunalnych przygotowujących się do projektów wodorowych.
24.11.2021

Morska energetyka wiatrowa w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej – obecny stan prawny. Nowe „rozdania” PSZW.

Morska energetyka wiatrowa w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej – obecny stan prawny. Nowe „rozdania” PSZW.
27.10.2021

Nowa edycja normy dot. gazowych atmosfer wybuchowych (PN-EN 60079-10-1)

Po pięciu latach obowiązywania poprzedniej edycji, we wrześniu 2021 r. Polski Komitet Normalizacyjny opublikował normę PN-EN 60079-10-1:2021.
28.07.2021

Can You give up the Fire Safety of Your Energy Storage System?

The implementation of photovoltaic installation with energy storage system has been progressing. The works, provided by Elmech - ASE, covered multiple formal, design and safety matters. Further arrangements regarding fire protection of the energy storage are underway with EKO-KONSULT and ASE experts.
19.07.2021

Jak przeprowadzić duży projekt przez wyboistą ścieżkę procedur środowiskowych?

W czerwcu 2021 duży projekt, nad którym pracował zespół EKO-KONSULT, uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jak pokierować złożonym tematem dla dużej inwestycji liniowej, przecinającej kilka województw?
06.07.2021

Technical safety analyzes for the Power-to-Gas system

EKO-KONSULT has begun collaboration with the Institute of Power Engineering (IEn), in the field of technical safety analyzes for power-to-gas system (P2G).
16.06.2021

Instalacja PV i magazyny energii – prace trwają

Minął kolejny miesiąc prac realizowanych przez zespół ELMECH-ASE dla EKO-KONSULT projektu modułowej instalacji fotowoltaicznej wraz z technologią magazynowania energii na terenie kampusu GT ASE
26.04.2021

Budujemy: Instalacja fotowoltaiczna i magazyny energii

Kolejny innowacyjny i ekologiczny projekt na terenie naszego kampusu GT ASE. Od lutego razem z zespołem ELMECH-ASE, dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA z programu Pomorze Przyszłości, na terenie kampusu realizujemy modułową instalację fotowoltaiczną wraz z technologią magazynowania energii.
21.04.2021

Procedury środowiskowe dla Morskich Farm Wiatrowych

Już wkrótce zostanie przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1: 200 000, co odblokuje możliwość przyznawania nowych koncesji na budowę kolejnych farm wiatrowych na Bałtyku. Podmioty, które liczą na inwestycje w offshore na polskim morzu, będą jednak musiały zmierzyć się z wieloma procedurami, przede wszystkim dotyczącymi ochrony środowiska
01.04.2021

29 lat EKO-KONSULT - wczoraj i dziś

- To były zupełnie inne czasy - czasy nowo narodzonego kapitalizmu i w sytuacji, kiedy sektor prywatny dopiero stawiał pierwsze kroki, a ludzie na rynkach sprzedawali zagraniczne ciuchy i elektronikę z Azji, ja wymyśliłem taką firmę, która w Polsce miała zająć się ochroną środowiska, w czasach gdy w Polsce ...
studia
08.02.2021

Kierunek polskiej energetyki

Znaczącym wydarzeniem zeszłego tygodnia było przyjęcie przez rząd 2 lutego, uchwały Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.
01.02.2021

Specjaliści z działu środowiskowego EKO-KONSULT przeszkoleni: SEAPLANSPACE

„Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean.” [Isaac Newton] Kilka nowych kropelek zdobyli nasi specjaliści z działu środowiskowego EKO-KONSULT, sięgając nie do oceanu, a do Morza Bałtyckiego, wzięli udział w projekcie...
02.12.2020

Susza – zmartwienie przedsiębiorcy

Spowodowane suszą zagrożenie ciągłości dostaw wody oraz pogorszenie jej jakości, nie tylko utrudnią procesy produkcyjne, ale też negatywnie wpłyną na jakość wytwarzanych produktów. W konsekwencji deficytów wody obserwuje się zwiększenie wydatków na energię elektryczną oraz wzrost kosztów produkcji.
23.11.2020

Projektowanie urządzeń nieelektrycznych do stref zagrożenia wybuchem-koncepcja bezpieczeństwa wybuchowego, ocena zagrożenia zapłonem

Urządzenia nieelektryczne, takie jak przekładnie, wentylatory, pompy, kompresory, mieszalniki czy hamulce, w obecności atmosfer wybuchowych mogą stwarzać zagrożenie zapłonem - w wyniku tarcia, uderzenia, gorących powierzchni, oddziaływania elektryczności statycznej i wielu innych zjawisk. W zakresie ochrony przed wybuchem dyrektywa 2014/34/UE zawiera zharmonizowane wymagania odnoszące się zarówno do urządzeń elektrycznych, jak i nieelektrycznych
05.11.2020

Energia elektryczna w przedsiębiorstwie

Postępujący wzrost cen energii elektrycznej skłonił przedsiębiorców do szukania rozwiązań - możliwości zmniejszenia kosztów. Przedstawiamy gotowy pakiet usług skierowanych do przedsiębiorców chcących zmniejszyć swoje rachunki za energię elektryczną
05.11.2020

Byliśmy tam! Spotkania dla firm zainteresowanych rozwojem MFW na Bałtyku

Firmy Equinor i Polenergia, jako liderzy rynku morskich farm wiatrowych w Polsce, zorganizowały warsztaty umożliwiające omówienie planu realizacji inwestycji MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III
03.11.2020

EHAZOP – metoda uszyta na miarę

Korzystając z doświadczenia zebranego w trakcie realizacji setek analiz bezpieczeństwa procesowego i funkcjonalnego, a także w odpowiedzi na potrzeby klientów, specjaliści z firmy EKO-KONSULT (Grupa Technologiczna ASE) opracowali i wdrożyli odpowiednio dopasowaną pod to zagadnienie metodę analityczną. Jest to...
30.10.2020

Wypadki w zakładach produkcyjnych – czy można ich uniknąć?

Strzelce Opolskie, czwartek godzina 8 rano, miastem wstrząsa wybuch. W fabryce Kronospan dochodzi do eksplozji i pożaru w części linii, w której przygotowuje się surowiec - wióry drzewne - do produkcji płyt OSB. Nie było ofiar.
12.10.2020

Rafał Frączek prezes EKO-KONSULT na Kongresie Polska Chemia - video z wydarzenia

16 września odbył się Kongres Polska Chemia, na którym wypowiadał się prezes EKO-KONSULT, Rafał Frączek. Teraz vido z wydarzenia dostęne na sewisie You Tube. Zapraszamy do obejrzenia nagrania z wydarzenia!
01.10.2020

Climate neutrality challenges

In November 2019, the European Commission presented the European Green Deal - a flagship plan to make Europe climate neutral by 2050. Brussels promotes joint actions on this issue, including improving energy efficiency, increasing the share of energy from renewable sources or increasing electromobility.
28.09.2020

Artykuł EKO-KONSULT na łamach dziennika Rzeczpospolita

Artykuł „Wyzwania związane z neutralnością klimatyczną” autorstwa ekspertów naszej firmy ukazał się w dzisiejszym wydaniu dziennika Rzeczpospolita
23.09.2020

Relacja z udziału w VII Kongresie Polska Chemia

Podczas panelu „Zielona energia polskiej chemii”, Rafał Frączek, prezes EKO-KONSULT - firmy, która bierze aktywny udział w projektach związanych z transformacją polskiej energetyki, wypowiedział się w temacie strategii osiągnięcia przez Polskę neutralności klimatycznej.
14.09.2020

Opracowanie instrukcji elektryczności statycznej w kontekście wybuchu spowodowanego wyładowaniem elektrostatycznym (case study)

Powstawanie wyładowań elektrostatycznych, szczególnie podczas procesów przemysłowych, w których wykorzystuje się materiały palne, może stwarzać poważne zagrożenie zarówno dla procesu technologicznego, jak i dla jakości wytwarzanego produktu, a także dla uczestniczącego w procesie produkcji człowieka.
31.08.2020

Zintegrowany Plan Działań Środowiskowych dla dużych projektów przemysłowych i infrastrukturalnych

Proces inwestycyjny w Polsce, zwłaszcza dotyczący dużych projektów wiąże się z podjęciem realizacji przez Inwestora decyzji w sytuacji konieczności spełniania stale rosnących wymagań z zakresu ochrony środowiska w długim horyzoncie czasowym. Jest to istotne z jednej strony ze względów formalno-prawnych związanych z uzyskiwaniem wielu różnych decyzji administracyjnych.
24.08.2020

BUDUJEMY BEZPIECZNY PRZEMYSŁ

Wszystkich zainteresowanych BEZPIECZEŃSTWEM W PRZEMYŚLE Zapraszamy serdecznie na XIX Konferencję Naukowo - Techniczną: ''Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych'' 28-30 września 2020, Szczecin
10.08.2020

Czy zbiorniki oleju napędowego lub grzewczego mogą stwarzać ryzyko wybuchu?

To na pierwszy rzut oka proste pytanie, natomiast jest często stawiane przez użytkowników takich zbiorników. Są to często zbiorniki magazynujące zapas paliwa do systemów ogrzewania lub paliwo do awaryjnego zasilania agregatu prądotwórczego.
05.08.2020

Jaki jest stan bezpieczeństwa energetycznego w Polsce?

Czy czeka nas kryzys energetyczny? Jakie są zasoby energetyczne w Polsce? Od czego zależy bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej?
03.08.2020

Ogień pod kontrolą - wstęp do analizy zagrożeń pożarowych i wybuchowych w obiektach przemysłowych

W nowoczesnych technologiach produkcyjnych, branż takich jak chemiczna, petrochemiczna, wydobywcza, energetyczna, spożywcza oraz wielu innych, w których wykorzystuje się substancje o właściwościach palnych bądź wybuchowych, konieczne jest stosowanie odpowiednich zabezpieczeń zapobiegających lub minimalizujących skutki powstania pożaru lub wybuchu.
27.07.2020

Bezpieczeństwo procesowe. Co, gdzie i kiedy?

Mała, ciemna salka z oknami tylko na korytarz. Pomimo klimatyzacji dosyć ciepło. Dwa rzutniki, pracujące bez przerwy kolejną godzinę, nagrzały dostatecznie powietrze. W środku sześć osób. I, co zaskakujące dla tego osobliwego spotkania, cisza. Dwie lub trzy minuty ciszy. Ktoś obcy, patrząc z zewnątrz, od razu wyczułby panujące tam napięcie. Wiedzeni ciekawością zapytacie pewnie, o jakiej scenie mowa?
20.07.2020

Relacja z wizji terenowej na trasie planowanej II nitki Rurociągu Pomorskiego

Podczas kilkumiesięcznych prac nad raportem o oddziaływaniu na środowisko dla budowy II nitki Rurociągu Pomorskiego wykonaliśmy analizy przestrzenne, które umożliwiły rozpoznanie tak zwanych kolizji, czyli różnego rodzaju przeszkód, takich jak m.in. cieki, zabudowa mieszkaniowa czy ujęcia wód, zlokalizowanych na trasie przebiegu planowanego rurociągu.
13.07.2020

Kiedy należy opracować dokument zabezpieczenia przed wybuchem?

Dokument zabezpieczania przed wybuchem (DZPW) jest opracowaniem, w którym zawarte są wszystkie istotne informacje dotyczące zagrożenia wybuchem w miejscu pracy, a w szczególności: • wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem wraz z ich klasyfikacją na strefy, • informacje o przeprowadzeniu oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej
06.07.2020

Jak długo trzeba czekać na decyzję środowiskową?

Podstawowe pytanie inwestora wkraczającego na zawiłą ścieżkę proceduralną zmierzającą do uzyskania upragnionej decyzji środowiskowej brzmi: kiedy? Od chwili, w której stanie się jasne, że taka decyzja jest konieczna w celu zrealizowania zamierzonego przedsięwzięcia, do momentu jej wydania przez właściwy organ mija czas, na który wpływ mają różne czynniki
29.06.2020

Odnawialne źródła energii (OZE)

Odnawialne źródła energii stanowią uzupełnienie w wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z innych źródeł. Polski potencjał OZE na tle innych państw europejskich plasuje się na przeciętnym poziomie, z wyjątkiem potencjału możliwego do wykorzystania poprzez lokalizację morskich farm wiatrowych (MFW) w obrębie polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej na Bałtyku.
22.06.2020

Energia jądrowa nowym wyzwaniem

Energetyka jądrowa to nie tylko źródło wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem reaktorów jądrowych. Rozmieszczenie obiektów energetyki jądrowej, poza elektrowniami jądrowymi, obejmuje również dowóz paliwa jądrowego, długotrwałe przechowywanie wypalonego paliwa poza reaktorem jądrowym, transport odpadów promieniotwórczych do przerobu i wieloletniego składowania w izolacji od otoczenia.
15.06.2020

Dostawy gazu ziemnego

Zapotrzebowanie na gaz ziemny w kraju zbliża się do 20 mld m3 rocznie. Pokrywane jest ono w 3/4 importem, głównie z kierunku wschodniego, ale 5 mld m3 gazu może być odbierane w terminalu gazu skroplonego (LNG) w Świnoujściu.
02.06.2020

Dostawy ropy naftowej i paliw

Polska około 95% zapotrzebowania na ropę naftową pokrywa importem tego surowca. Przeważającym kierunkiem dostaw jest kierunek wschodni, z którego odbieramy rosyjską ropę przesłaną systemem rurociągów „Przyjaźń”.
01.06.2020

PERN - ponad 0,5 mld zł w ciągu roku na Program Megainwestycji

PERN S.A. - EKO-KONSULT Sp. z o.o. budowa drugiej nitki Odcinka Pomorskiego rewersyjnego rurociągu ropy naftowej.
27.05.2020

Elektryczna infrastruktura sieciowa

Pewność zasilania wszystkich odbiorców energii elektrycznej jest jednym z kluczowych warunków bezpieczeństwa energetycznego obok zapewnienia odpowiedniej rezerwy mocy w źródłach pracujących w podstawie systemu elektroenergetycznego.
25.05.2020

Akademia Wodorowa

Wodór to najprostszy i najczęściej występujący pierwiastek, który zajmuje ¾ objętości Wszechświata. Łączy się chemicznie z większością pozostałych pierwiastków. Łączy się chemicznie z większością pozostałych pierwiastków. Dzięki swoim właściwościom może stanowić potężne źródło energii, jednocześnie nie powodując zanieczyszczenia środowiska.
18.05.2020

Napinający się bilans energii elektrycznej

Jak już wspomniano w poprzednim artykule Zasoby energetyczne, zmiany kierunków dostaw surowców i paliw węglowodorowych oznaczają poważny zwrot i poprawę suwerenności energetycznej, a więc również poprawę bezpieczeństwa energetycznego w obszarach wykorzystania ropy i gazu.
11.05.2020

Zasoby energetyczne

Krajowe zasoby energetyczne: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny oraz źródła odnawialne nie zapewniają niezależności energetycznej państwa. Podstawę bilansu energetycznego stanowią paliwa stałe: węgiel kamienny (ok. 75 mln ton) oraz węgiel brunatny (ok. 58 mln. ton).
07.05.2020

Webinarium pt.  Analiza i ocena ryzyka jako kluczowy element Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Eko-Konsult sp. z o.o. – firma należąca do Grupy Technologicznej ASE – zaprasza na bezpłatne Webinarium pt. Analiza i ocena ryzyka jako kluczowy element Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem
07.05.2020

Webinarium pt. Przemysł a zmiany klimatu. Susza

Eko-Konsult sp. z o.o. – firma należąca do Grupy Technologicznej ASE – zaprasza na bezpłatne Webinarium pt. Przemysł a zmiany klimatu. Susza
29.04.2020

Definicja bezpieczeństwa energetycznego

Polityka międzynarodowa, zmiany klimatu i stale rosnąca świadomość znaczenia ochrony środowiska zmienia podejście do kwestii bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zapewnienie krajowej gospodarce pewności dostaw energii elektrycznej i paliw wyznacza nowe kierunki działań przemysłu. EKO- KONSULT w cyklu krótkich artykułów przedstawia wyzwania, z którymi zmierzą się polskie firmy.
22.04.2020

Przemysł wobec zmian klimatu

Upały w czerwcu 2019 roku były rekordowe. W historii pomiarów temperatury na Ziemi nie było jeszcze aż tak gorąco. Fala ciepła przechodząca nad Europą sprawiła, że średnia temperatura na kontynencie była o dwa stopnie Celsjusza wyższa niż normalnie, w skali zaś globu okazała się o 0,1° wyższa od poprzedniego rekord...
24.03.2020

Działania Eko-Konsult Sp. z o.o. w związku z zagrożeniem wywołanym przez koronawirusa

Szanowni Państwo,  Chcielibyśmy poinformować, że dokładamy wszelkich starań aby realizacja Państwa zamówień odbywała się jak dotychczas, na czas. Nasz zespól pracuje w niezmienionym składzie, częściowo zdalnie. Zachęcamy do kontaktów z nami drogą telefoniczną i mailową.
15.01.2020

Zapraszamy na Konferencję Strefy Ex 1-2 kwietnia 2020 roku w Sopocie

Zapraszamy na XXI Konferencję Strefy Ex „Bezpieczeństwo, Jakość, Efektywność”, która odbędzie się 1-2 kwietnia 2020 roku w Sopocie
17.04.2019

WAŻNE ZMIANY I TERMINY W USTAWIE O ODPADACH

21 maja w siedzibie firmy EKO-KONSULT odbyło się szkolenie poświęcone tematyce związanej z gospodarowaniem odpadami. Biorąc pod uwagę rosnące wymagania stawiane podmiotom działającym na rynku odpadowym, przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy unikatowe szkolenie.
17.04.2019

Perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

8 maja 2019 r. w siedzibie firmy Eko-Konsult odbyło sie spotkanie na temat perspektyw rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.
17.04.2019

EKO-KONSULT oraz Dział Analiz Technicznych i Akademia Bezpieczeństwa ASE jednoczą siły

Z dniem 1 lutego 2019 r., Dział Analiz Technicznych i Konsultingu oraz Dział Szkoleń Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. prowadzący szkolenia pod marką Akademii Bezpieczeństwa ASE stały się częścią firmy EKO-KONSULT Sp. z o.o.

EKO-KONSULT Spółka z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

+ 48 58 554 31 38 (39)

Napisz do nas:

biuro@ekokonsult.pl

ekspertyzy@ekokonsult.pl

Oddział w Krakowie:

32-095 Modlnica,
ul. Częstochowska 48

+48 669 890 009

rsienko@ekokonsult.pl

+48 58 520 77 53
Polityka prywatnościPolityka cookies