Strona głównaAktualnościOdnawialne źródła energii (OZE)

Odnawialne źródła energii (OZE)

Odnawialne źródła energii stanowią uzupełnienie w wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z innych źródeł. Polski potencjał OZE na tle innych państw europejskich plasuje się na przeciętnym poziomie, z wyjątkiem potencjału możliwego do wykorzystania poprzez lokalizację morskich farm wiatrowych (MFW) w obrębie polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej na Bałtyku.

Artykuł 08/08
dr inż. Andrzej Tyszecki

Artykuł do pobrania w formie PDF:  Pobierz

Mapa potencjalnych miejsc przeznaczonych pod lokalizację morskich farm wiatrowych w wyłącznej strefie ekonomicznej

Źródło: Instytut Morski w Gdańsku, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

 

Odnawialne źródła energii stanowią uzupełnienie w wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z innych źródeł. Polski potencjał OZE na tle innych państw europejskich plasuje się na przeciętnym poziomie, z wyjątkiem potencjału możliwego do wykorzystania poprzez lokalizację morskich farm wiatrowych (MFW) w obrębie polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej na Bałtyku.


Mniejszym potencjałem energii wiatrowej dysponujemy na obszarach lądowych. Jednakże ten potencjał nie jest właściwie wykorzystany, a polityka państwowa demotywuje inwestorów do rozwoju elektrowni wiatrowych na lądzie.


Z innych rodzajów OZE na uwagę zasługuje wykorzystanie biomasy, która w rozproszeniu może wspomagać wytwarzanie kogeneracyjne energii elektrycznej i energii cieplnej. Zaletą energetyki rozproszonej jest zbudowanie bezpieczeństwa energetycznego odbiorcy „od dołu do góry”. Może ona stanowić uzupełnienie zasilania sieci dystrybucyjnych w wielu miejscach pracy systemu oraz tworzyć tak zwane układy wyspowe.

 

Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku prognozuje wykorzystanie OZE w sektorze paliwowo-energetycznym w 2030 r. na poziomie 23 %, a w 2040 r. udział OZE szacuje się na poziomie 28,5%.

 

 

 

Tak poważny przyrost energii odnawialnej możliwy będzie w przypadku lokalizacji dużych farm wiatrowych na morzu. Przyrost mocy OZE na Bałtyku będzie wymagał wyprowadzenia podmorskich kabli na ląd w województwie pomorskim. Kilkoma „korytarzami” wiązki kabli zostaną w yprowadzone w rejonie Lubiatowa, Ustki i Rowów. Lokalizacja planowanych MFW w obszarach morskich RP przedstawiono na r ysunku. (Źródło) Uzupełnieniem dla MFW będą lądowe instalacje fotowoltaiczne wykorzystujące energię słoneczną oraz instalacje energetyki rozproszonej – klastry energii oraz prosumenci energii odnawialnej.

 

EKO-KONSULT, wspólnie z Instytutem Morskim i MEWO S.A., był koordynatorem prac oraz współautorem „Raportu o oddziaływaniu na środowisko Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica”. EKO-KONSULT wykonał analizę zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych dla morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III wraz z infrastrukturą przesyłową dla CDM Smith Sp.z o.o.

 

EKO-KONSULT Spółka z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

+ 48 58 554 31 38 (39)

Napisz do nas:

biuro@ekokonsult.pl

ekspertyzy@ekokonsult.pl

Oddział w Krakowie:

32-095 Modlnica,
ul. Częstochowska 48

+48 669 890 009

rsienko@ekokonsult.pl

+48 58 520 77 53
Polityka prywatnościPolityka cookies