Przewiń Przewiń

Dla przemysłu i środowiska

EKO-KONSULT jest firmą doradczą, świadczącą usługi w zakresie bezpieczeństwa dla przemysłu i środowiska, wspierając rynek energetyczny, w tym offshore, w sektorach Oil&Gas oraz energetyki odnawialnej, a także inne sektory przemysłu: chemicznego, petrochemicznego, wydobywczego, oraz spożywczego.

 

Jako część Grupy Technologicznej ASE, EKO-KONSULT gwarantuje kompleksową obsługę inwestycji lub obiektu technicznego od wczesnego etapu projektowania, przez cały okres funkcjonowania, zapewniając doradztwo środowiskowe oraz wsparcie w procesie analizy bezpieczeństwa i oceny ryzyka w obiekcie.

Dla_przemysłu_i_środowiska

Bezpieczna

  • indywidualne podejście
  • konsultacje międzybranżowe
  • wieloletnie doświadczenie
  • we wszystkich branżach przemysłu
Bezpieczna

Innowacyjna

  • świat zmienia się w oszałamiających tempie
  • nie pozostajemy biernymi uczestnikami transformacji
  • decydujemy
  • jesteśmy liderem zmian
Innowacyjna

Świadoma

  • troska o klimat i środowisko nadają kierunek naszym celon biznesowym
Świadoma
SGS_ISO_9001_TCL_HR-removebg-preview

Nasz system zarządzania - obejmujący rejestrację, prowadzenie szkoleń, analiz i ekspertyz w zakresie ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, strefy zagrożenia wybuchem EX, bezpieczeństwa funkcjonalnego i procesowego - został zarejestrowany jako spełniający wymagania normy ISO 9001:2015.

 

Posiadając specjalistyczną wiedzę i kompetencje, poparte prawie 30 letnim doświadczeniem w obszarze bezpieczeństwa w przemyśle oraz doradztwa środowiskowego, EKO-KONSULT uczestniczy w procedurach OOŚ, pozyskując decyzje środowiskowe, opracowuje dokumentacje dotyczące bezpieczeństwa w zakładzie, wykonując analizy: zagrożeń i ryzyka, przeciwwybuchowe i przeciwpożarowe, związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym oraz zapobieganiem awariom przemysłowym.

Działając_w_imieniu_inwestorów

Działając w imieniu inwestorów, EKO-KONSULT pośredniczył w relacjach z organami odpowiedzialnymi za prowadzenie procedur środowiskowych, pozyskując kilkadziesiąt decyzji środowiskowych dla prowadzonych projektów, w tym projektów objętych specustawą, o znaczeniu strategicznym, ważnych z punktu widzenia użyteczności publicznej.

 

Z usług EKO-KONSULT w zakresie bezpieczeństwa technicznego korzysta coraz więcej zakładów, nie tylko z zamiarem dopełniania przepisów w tym zakresie, ale także w ramach dobrej praktyki. Profilaktyka przeciwwybuchowa obejmująca analizy i oceny ryzyka pozwala uzyskać pełny i rzeczywisty obraz zagrożeń dla zakładu przemysłowego, minimalizując zagrożenie wystąpienia niebezpiecznych wypadków związanych z realizowanymi procesami technologicznymi i produkcją.

EKO-KONSULT_przejmuje_odpowiedzialność

EKO-KONSULT przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo w zakładzie, które przestaje być wówczas zmartwieniem przedsiębiorcy. Zapewnia stałe doradztwo i monitorowanie zmian prawnych w ramach Abonamentu Bezpieczeństwa lub współpracę z „ekspertem na godziny” celem uzyskania pomocy w rozwiązaniu problemów o charakterze jednorazowym lub koncepcyjnym.

 

Pod marką Akademii Bezpieczeństwa, która od 2006 roku prowadzi specjalistyczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa przemysłowego, szkoląc rocznie około tysiąc osób, EKO-KONSULT organizuje obecnie wysoko wyspecjalizowane, prestiżowe kursy z zakresu transformacji energetycznej, morskiej energetyki wiatrowej, odnawialnych źródeł energii i nowych technologii. Realizuje także wysokospecjalistyczne szkolenia dotyczące zagadnień wodorowych, rekomendowane przez Klaster Technologii Wodorowych.

Nowe_cele_i_działania_EKO-KONSULT

Nowe cele i działania EKO-KONSULT wpisują się w politykę Europejskiego Zielonego Ładu zmierzającą do neutralności klimatycznej do 2050 roku. „Zielona” transformacji, wyznacza kierunki inwestycyjne, kierunki rozwoju oraz ramy prawne, co zwiastuje nowe możliwości, jak i wyzwania.

 

EKO-KONSULT promuje nowy, świadomy przemysł, w którym cele biznesowe uwzględniają troskę o środowisko i klimat.

 

Poprzez innowacyjne rozwiązania, wywodzące się z technologii wojskowych, EKO-KONSULT koncentruje działania na transformacji energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu wodorowego, oraz rynków OZE.

EKO-KONSULT Spółka z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

+ 48 58 554 31 38 (39)

Napisz do nas:

biuro@ekokonsult.pl

ekspertyzy@ekokonsult.pl

Oddział w Krakowie:

32-095 Modlnica,
ul. Częstochowska 48

+48 669 890 009

rsienko@ekokonsult.pl

+48 58 520 77 53
Polityka prywatnościPolityka cookies