Przewiń Przewiń
rzeka
30.06.2023

Postępowanie OOS – kwalifikowanie przedsięwzięć (4)

Proces oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia planowanego przez inwestora jest podejmowany w każdym przypadku, gdy istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo wywołania istotnych skutków środowiskowych. Dotyczy to zarówno nowych inwestycji, jak i rozbudowy istniejących obiektów lub ich poważnej modernizacji, np. polegającej na zmianie technologii.
elektrownia_net
07.06.2023

Cele procesu oceny oddziaływania na środowisko (3)

Podstawowym celem ocen oddziaływania na środowisko jest efektywne wprowadzenie zagadnień  ochrony środowiska na kolejnych etapach procesu decyzyjnego dotyczącego przedsięwzięć inwestycyjnych o znaczących skutkach dla środowiska oraz warunków życia i zdrowia ludzi. Tego rodzaju przedsięwzięcia o potencjalnie znaczącym wpływie na środowisko zaczynają się od stadium koncepcji i poprzez różnego rodzaju analizy lokalizacyjne, techniczne oraz ekonomiczne przechodzą kolejne etapy weryfikacji. Często st
eu
05.05.2023

Regulacje prawne UE dotyczące procedur OOS (2)

Procedura OOŚ wprowadzona została do systemu prawnego UE w 1985 roku. Zgodnie z tą procedurą duże projekty budowlane i/lub rozwoje, muszą przed rozpoczęciem realizacji zostać ocenione pod kątem wpływu, jaki mogą wywierać na środowisko, zarówno przyrodnicze, jak i na zdrowie i życie ludzi.
studia
18.04.2023

Studium OOS

Celem „Studium OOS” jest przygotowanie ukraińskich specjalistów do samodzielnego szkolenia specjalistów oraz prowadzenia procedur OOS i wykonywania dokumentacji OOS, zgodnie z prawem Unii Europejskiej i wybranymi konwencjami międzynarodowymi.
unsplash
18.04.2023

Szkolenie dotyczące  systemu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Unii Europejskiej

Celem szkolenia jest zapoznanie z systemem OOŚ jako podstawowym narzędziem ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym oraz wynikającymi z powyższego wymaganiami przy pozyskiwaniu środków finansowych na odbudowę Ukrainy np. z Unii Europejskiej, Banku Światowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, itp.
szkolenia
15.01.2023

Wprowadzenie do ocen oddziaływania na środowisko w Unii Europejskiej (1)

Wsparcie Ukrainy w odbudowie infrastruktury energetycznej, transportowej oraz przemysłu, będzie wymagać wykorzystania środków międzynarodowych instytucji finansowych. Podstawowym warunkiem ich absorpcji jest wykorzystanie instrumentów zarządzania ochroną środowiska, służących ochronie zasobów naturalnych, zdrowia i dobrobytu społeczeństwa oraz poszczególnych jednostek.

EKO-KONSULT Spółka z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

+ 48 58 554 31 38 (39)

Napisz do nas:

biuro@ekokonsult.pl

ekspertyzy@ekokonsult.pl

Oddział w Krakowie:

32-095 Modlnica,
ul. Częstochowska 48

+48 669 890 009

rsienko@ekokonsult.pl

+48 58 520 77 53
Polityka prywatnościPolityka cookies