Strona głównaDla UkrainySzkolenie dotyczące  systemu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Unii Europejskiej
unsplash

Szkolenie dotyczące  systemu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Unii Europejskiej

Celem szkolenia jest zapoznanie z systemem OOŚ jako podstawowym narzędziem ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym oraz wynikającymi z powyższego wymaganiami przy pozyskiwaniu środków finansowych na odbudowę Ukrainy np. z Unii Europejskiej, Banku Światowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, itp.

Miejsce i termin szkolenia

Szkolenie stacjonarne:

EKO-KONSULT Sp. z o.o

ul. Narwicka 6

80- 557 Gdańsk

POLSKA

Opcjonalnie: szkolenie on-line

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie osób z Ukrainy z systemem ocen oddziaływania na środowisko funkcjonującym w Unii Europejskiej. OOŚ to podstawowe narzędzie ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym; przeprowadzenie procedury OOŚ wymagane będzie przy pozyskiwaniu środków finansowych na odbudowę Ukrainy np. z UE, Banku Światowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, itp.

 

UWAGA: Szkolenie w języku angielskim.

 

Do kogo szkolenie jest adresowane?

Szkolenie adresowane jest do obywateli Ukrainy ze znajomością języka angielskiego, przede wszystkim do:

  • przedstawicieli szkół wyższych,
  • administracji,
  • oraz innych zainteresowanych specjalistów z różnych dziedzin,

którzy mogą być zaangażowani w proces odbudowy Ukrainy w zakresie ochrony środowiska, w kontekście wymagań jakie stawiane są przedsięwzięciom finansowanym ze środków UE oraz różnych międzynarodowych instytucji finansujących.

Przydatna może być wiedza z zakresu ochrony środowiska oraz procedur związanych z przygotowaniem dużych inwestycji.

Wstępny harmonogram szkolenia

Szkolenie trwa łącznie 8 godzin, w tym planowane są dwie przerwy kawowe i jedna obiadowa.

Bloki tematyczne

1.      System OOŚ w UE – podstawie akty prawne, wytyczne i poradniki – ok. 2h

2.      Najważniejsze elementy procedury OOŚ w kontekście wymagań jednostek finansujących – ok. 2h

3.      Udostępnianie informacji  i konsultacje społeczne – ok. 2h

Termin i koszt szkolenia

Pierwsze szkolenie (stacjonarne lub on-line, w zależności od zainteresowania) planowane jest na koniec kwietnia br.

Koszt szkolenia – 400 Euro

 

Inne ważne informacje

Proponowane szkolenie ma na celu zapoznanie obywateli Ukrainy z najistotniejszymi zagadnieniami system OOŚ funkcjonującego w UE w kontekście pozyskiwania środków finansowych.

Jednocześnie zespół EKO-KONSULT Sp. z o.o. przygotował cykl specjalistycznych tekstów dotyczących szeroko rozumianej ochrony środowiska, które będą ukazywać na stronie https://ekokonsult.pl/aktualnosci,12,pl w języku polskim, angielskim i ukraińskim co około 2-3 tygodnie.

W zależności od zainteresowania ze strony Ukraińskiej, planowane są bardziej rozbudowane szkolenia z zakresu OOŚ wymaganych przez jednostki finansujące, a docelowo Studium podyplomowe z udziałem gdańskich uczelniach.

 

 

 

EKO-KONSULT Spółka z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

+ 48 58 554 31 38 (39)

Napisz do nas:

biuro@ekokonsult.pl

ekspertyzy@ekokonsult.pl

Oddział w Krakowie:

32-095 Modlnica,
ul. Częstochowska 48

+48 669 890 009

rsienko@ekokonsult.pl

+48 58 520 77 53
Polityka prywatnościPolityka cookies