Strona głównaDla UkrainyStudium OOS
studia

Studium OOS

Celem „Studium OOS” jest przygotowanie ukraińskich specjalistów do samodzielnego szkolenia specjalistów oraz prowadzenia procedur OOS i wykonywania dokumentacji OOS, zgodnie z prawem Unii Europejskiej i wybranymi konwencjami międzynarodowymi.

ZAŁOŻENIA STUDIUM OOS

Celem „Studium OOS” jest przygotowanie ukraińskich specjalistów do samodzielnego szkolenia specjalistów oraz prowadzenia procedur OOS i wykonywania dokumentacji OOS, zgodnie z prawem Unii Europejskiej i wybranymi konwencjami międzynarodowymi.

 

Studium byłoby przeznaczone dla osób posiadających ukończone studia: przyrodnicze, biologiczne, chemiczne, z zakresu ochrony środowiska, inżynierii sanitarnej lub inżynierii środowiska. Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, warsztatów oraz zajęć terenowych byłyby prowadzone w uczelniach Gdańska i Ukrainy np. Lwowa. W siedzibie EKO-KONSULT w Gdańsku oraz w miejscach wybranych przykładowych inwestycji byłyby prowadzone warsztaty przedstawiające inwestycje:

  • komunalne (oczyszczalnie ścieków, zakłady utylizacji odpadów),
  • transportowe (autostrady, linie kolejowe, porty lotnicze, terminale portowe),
  • przemysłowe (rafinerie, produkcja nawozów, magazynowanie ropy i gazu ziemnego),
  • poszukiwanie i eksploatacja złóż ropy i gazu ziemnego na morzu.

Zakres kursów będzie odpowiednio skomponowany z modułów spełniających wymagania prawa Unii Europejskiej z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, w odniesieniu do strategicznych dokumentów przestrzennych i programowych oraz inwestycji punktowych, liniowych i obszarowych.

Główne elementy programu podyplomowego Studium OOS:

-       Prawo ochrony środowiska UE – wybrane zagadnienia,

-       Podstawy postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,

-       Procedury przeprowadzania OOS w Ukrainie,

-       Wybrane aspekty funkcjonowania OOS w Polsce,

-       Metody wykonywania ocen oddziaływania na środowisko,

-       Kwalifikacja przedsięwzięć wymagających ocen oddziaływania na środowisko dla inwestycji,

-       Ustalenie zakresu raportu OOS

-       Proces konsultacji i udział społeczny w procedurach OOS,

-       Opiniowanie raportów ocen oddziaływania na środowisko,

-       Uzgadnianie środowiskowych uwarunkowań – decyzja administracyjna,

-       Wydawanie decyzji środowiskowych,

-       Postępowanie w sprawie OOS w kontekście transgranicznym.

 

WARUNKI ORGANIZACYJNE STUDIUM

Tytuł: Ukraińsko-polskie podyplomowe Studium ocen oddziaływania na środowisko (Studium OOS)

Cel: Kształcenie i zawodowe doskonalenie kadr z Ukrainy w zakresie ocen oddziaływania na   środowisko z udziałem:

-       Administracji rządowej i samorządowej,

-       Liderów prognoz (ocen strategicznych) oraz wykonawców raportów OOS dla inwestycji,

-       Trenerów dla kontynuacji szkoleń kadr ukraińskich.

Struktura kształcenia ośrodka:

Centrum Kształcenia podyplomowego kadr w zakresie OOS stworzone przez np.:

·        Uniwersytet/ Politechnika w Gdańsku,

·        Uniwersytet Ukraina np. Lwowski,

·        EKO-KONSULT Sp. z o.o. w Gdańsku.

Lokalizacja Studium:

Obiekty dydaktyczne uczelni, obiekty przemysłowe, infrastrukturalne i komunalne oraz warsztaty w siedzibie EKO-KONSULT Sp. z o.o. w Gdańsku.

Formalno-prawna podstawa funkcjonowania Studium:

Umowa międzyrządowa (dokument ramowy),

Trójstronne porozumienie władz uczelni Ukrain, Polska oraz EKO-KONSULT
Sp. z o.o.

Czas funkcjonowania Studium:

W zależności od potrzeb strony ukraińskiej odpowiednia liczba 1-semestralnych kursów dla przedstawicieli administracji oraz 2-semestralnych kursów dla trenerów i liderów zespołów wykonujących dokumentacje OOS.

Potwierdzenie kompetencji:

Dyplom ukończenia „Studium OOS”

EKO-KONSULT Spółka z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

+ 48 58 554 31 38 (39)

Napisz do nas:

biuro@ekokonsult.pl

ekspertyzy@ekokonsult.pl

Oddział w Krakowie:

32-095 Modlnica,
ul. Częstochowska 48

+48 669 890 009

rsienko@ekokonsult.pl

+48 58 520 77 53
Polityka prywatnościPolityka cookies