Strona głównaDla UkrainyPostępowanie OOS – podejmowanie decyzji o ustaleniu miejsca i warunków realizacji (9)
decyzje

Postępowanie OOS – podejmowanie decyzji o ustaleniu miejsca i warunków realizacji (9)

Podejmowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunkach realizacji ma szczególne znaczenie w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć. Organ administracji właściwy do wydania decyzji jest obowiązany do uwzględnienia w postępowaniu wyników przeprowadzonej oceny, w tym przede wszystkim raportu o oddziaływaniu na środowisko, uwag i wniosków zgłoszonych podczas postępowania z udziałem społeczeństwa, opinii organów uzgadniają

Podejmowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji i warunkach realizacji ma szczególne znaczenie w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć. Organ administracji właściwy do wydania decyzji jest obowiązany do uwzględnienia w postępowaniu wyników przeprowadzonej oceny, w tym przede wszystkim raportu o oddziaływaniu na środowisko, uwag i wniosków zgłoszonych podczas postępowania z udziałem społeczeństwa, opinii organów uzgadniających oraz innych informacji zgromadzonych podczas wszystkich etapów postępowania.

 

W postępowaniu OOS, wnioski i rekomendacje raportu OOS muszą być skonfrontowane w szerszym kontekście prognozowanych kosztów i korzyści środowiskowych. Pozytywna decyzja środowiskowa, oznaczająca zgodę na realizację przedsięwzięcia wykorzystuje wnioski i rekomendacje raportu OOS Do określenia warunków, które muszą być spełnione przez inwestora podczas budowy inwestycji i jej eksploatacji. Organ administracyjny może nałożyć także na inwestora dodatkowe obowiązki wynikające z konieczności zapewnienia ochrony środowiska. Mogą one dotyczyć zapobiegania, ograniczania, łagodzenia, kompensowania oraz monitorowania oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko.

 

Decyzja wydana z naruszeniem procedury oceny oddziaływania na środowisko,  w tym wymagań udziału społeczeństwa w ramach tego postępowania, może zostać uznana
za nieważną.

EKO-KONSULT Spółka z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

+ 48 58 554 31 38 (39)

Napisz do nas:

biuro@ekokonsult.pl

ekspertyzy@ekokonsult.pl

Oddział w Krakowie:

32-095 Modlnica,
ul. Częstochowska 48

+48 669 890 009

rsienko@ekokonsult.pl

+48 58 520 77 53
Polityka prywatnościPolityka cookies