Strona głównaAktualnościEKO-KONSULT - 30 lat wyznaczamy trendy w doradztwie technicznym i środowiskowym

EKO-KONSULT - 30 lat wyznaczamy trendy w doradztwie technicznym i środowiskowym

Firma EKO-KONSULT powstała 30 lat temu, w krótkim czasie stając się pionierem w zakresie doradztwa środowiskowego. Poprzez swoje wydawnictwa, liczne artykuły i szkolenia, EKO-KONSULT kształtował świadomość firm doradczych i konsultingowych w zakresie prawa, procedur i metod ocen środowiskowych.

 
Wieloletni pionierzy w zakresie doradztwa środowiskowego

Firma EKO-KONSULT powstała 30 lat temu, w krótkim czasie stając się pionierem w zakresie doradztwa środowiskowego.  Poprzez swoje wydawnictwa, liczne artykuły  i szkolenia, EKO-KONSULT kształtował świadomość firm doradczych i konsultingowych w zakresie prawa, procedur i metod ocen środowiskowych. Od początku swojej działalności EKO-KONSULT opracował  prawie 700 raportów, ponad 300 opinii i ekspertyz środowiskowych, a artykułów dotyczących branży – około 200.

 

Eko-Konsult i Grupa Technologiczna ASE - nowoczesne rozwiązania dla bezpieczeństwa w przemyśle

Branża procesowa, wybuchowa, pożarowa, bezpieczeństwa funkcjonalnego i środowiskowa

Od roku 2017 EKO-KONSULT stanowi część Grupy Technologicznej ASE. GT ASE od wielu lat jest promotorem skutecznych i nowoczesnych rozwiązań podnoszących poziom bezpieczeństwa w przemyśle. W 2019 roku zespół środowiskowy połączył się z Działem Analiz Technicznych ASE, który realizował ambitne projekty z zakresu bezpieczeństwa technicznego. Od tej pory EKO-KONSULT działa w obrębie pięciu branż: procesowej, przeciwwybuchowej, pożarowej, bezpieczeństwa funkcjonalnego i środowiskowej oraz dodatkowo szkoleniowej z tych zakresów.

 

Konferencje techniczne i współpraca naukowa

W ramach Grupy Technologicznej ASE, EKO-KONSULT organizuje konferencje techniczne i współpracuje z uczelniami: Politechniką Gdańską, Wyższą Szkołą Straży Pożarnej oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi. Oprócz przekazywania wiedzy branżowej specjalistom, inspiruje studentów gościnnymi prelekcjami.

 

Działalność Eko-Konsult - projekty i realizacje z zakresu bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego

Spośród projektów, w których czynny udział brali specjaliści firmy, można wymienić m.in.:

EKO-KONSULT świadczy obecnie usługi w zakresie bezpieczeństwa technicznego oraz uczestniczy w procedurach środowiskowych projektów związanych z „zieloną energią”, np. przy projektowaniu infrastruktury dla transportu wodorowego lub w projektach związanych z budową przyłączy elektroenergetycznych dla morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

– Przyszłość widzimy w nowych technologiach i projektach związanych z transformacją energetyczną – mówi Rafał Frączek, prezes zarządu EKO-KONSULT. – Jesteśmy w stanie angażować się w takie projekty na różnych etapach realizacji, oczywiście zawsze w najszerszym ujęciu. Skupiamy się jednak na okresach początkowych inwestycji. Naszymi celami są dobór właściwych rozwiązań i technologii, opracowanie koncepcji technicznych czy studium wykonalności.

Wśród ostatnich realizacji EKO-KONSULT warto wymienić ocenę oddziaływania dla morskich farm wiatrowych, uzyskanie pozytywnej decyzji dla PERN-u na rurociąg relacji Płock-Gdańsk, raporty i decyzje środowiskowe dla zbiorników na ropę w Porcie Północnym, czy koncepcje techniczne związane ze wykorzystaniem wodoru dla transportu publicznego.


EKO-KONSULT – 30 lat wyznaczamy trendy

EKO-KONSULT Spółka z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

+ 48 58 554 31 38 (39)

Napisz do nas:

biuro@ekokonsult.pl

ekspertyzy@ekokonsult.pl

Oddział w Krakowie:

32-095 Modlnica,
ul. Częstochowska 48

+48 669 890 009

rsienko@ekokonsult.pl

+48 58 520 77 53
Polityka prywatnościPolityka cookies