Strona głównaAktualnościKierunek polskiej energetyki
studia

Kierunek polskiej energetyki

Znaczącym wydarzeniem zeszłego tygodnia było przyjęcie przez rząd 2 lutego, uchwały Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.

 

Znaczącym wydarzeniem zeszłego tygodnia było przyjęcie przez rząd 2 lutego, uchwały "Polityka Energetyczna Polski do 2040 r." (PEP 2040). Tym krokiem Polska wstąpiła na długą ścieżkę niskoemisyjnej transformacji energetycznej, zgodnej z wizją dążenia do neutralności klimatycznej UE do 2050 r.

 

Co to oznacza dla Polski?

Jest to duże wyzwanie dla Polski, która jest nadal silnie uzależniona od paliw kopalnych - w blisko 80 % polska energetyka oparta jest na węglu - w znacznie wyższym stopniu niż inne kraje UE. To zagadnienie zostało mocno w PEP 2040 zaakcentowane jako „sprawiedliwa transformacja”, a więc uwzględnienie tego, gdzie znajduje się polska energetyka i tego, jaka czeka nas droga w kierunku zero emisyjności. Zwrócono uwagę na przeciwdziałanie nierównomiernemu rozkładowi kosztów pomiędzy państwa, bardziej obciążającemu gospodarki o wysokim wykorzystaniu paliw węglowych.

 

3 filary polskiej energetyki

PEP 2040 opiera się na trzech filarach: sprawiedliwa transformacja, zero emisyjny system energetyczny oraz dobra jakość powietrza. Na ich podstawie wyłoniono osiem celów szczegółowych oraz projekty strategiczne, które umożliwią transformację energetyczną Polski.

 

Na przestrzeni lat EKO-KONSULT uczestniczył w wielu strategicznych projektach, w tym w wymienionym również w PEP2040, projekcie dotyczącym energetyki jądrowej. Wykonał liczne analizy przestrzenne i środowiskowe planowanej lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim. W 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, do łącznej liczby 6 bloków.

 

Obecnie EKO-KONSULT bierze także udział w projekcie strategicznym określonym w PEP2040, jako 3B. Budowa drugiej nitki Rurociągu Pomorskiego, który przeprowadzamy przez procedury środowiskowe i dla którego opracowujemy raport o oddziaływaniu na środowisko.

 

Jednym z kluczowych elementów PEP2040 jest rola energetyki wiatrowej na morzu, dla której planowana moc osiągnie ok. 5,9 GW w 2030 r. do ok. 11 GW w 2040 r. Jest to obszar, w którym EKO-KONSULT ma również duże doświadczenie, uczestnicząc w projektach morskiej energetyki wiatrowej, jak i realizując projekty związane z poszukiwaniem, wydobyciem, magazynowaniem i przesyłem ropy naftowej oraz gazu ziemnego na morzu.

 

W PEP2040 wybrzmiała także rola wodoru jako paliwa alternatywnego, które będzie wspierać wzrost udziału OZE, dzięki stabilizacji energii przez OZE produkowanej, poprzez możliwości jej magazynowania. Wodór nada nową rolę sektorowi gazowemu w aspekcie magazynowania, przesyłu i dystrybucji mieszanin gazu ziemnego i wodoru oraz będzie narzędziem dekarbonizacji transportu i przemysłu.

 

W obszarze wodoru, eksperci środowiskowi EKO-KONSULT, współpracowali przy projekcie związanym z technologią wodorową dla Grupy LOTOS, jako współautorzy Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

 

Lider zmian - gotowi na postęp

Polska energetyka się zmieni, co do tego nie ma wątpliwości. Można tę zmianę kwestionować, można się z nią nie zgadzać, ale nie da się jej zatrzymać.

 

Można jednak mieć wpływ na postęp zmian, nadawać im kształt - stać się ich liderem, zamiast być ich biernym uczestnikiem. Lider zmian ma wpływ na formowanie rzeczywistości, ma wolność i przestrzeń do podejmowania decyzji, dostrzega w zmianie możliwości, a nie zagrożenia.

 

W EKO-KONSULT jesteśmy pionierami doradztwa technicznego i środowiskowego w projektach związanych z transformacją polskiej energetyki i nie boimy się zmian.

 

A Ty?

 

Autor: Anna Wojnarowska

 

Źródło: Tekst artykułu opracowano na podstawie: Streszczenie Polityka Energetyczna Polski 2040. Ministerstwo klimatu i środowiska, dostępnym na stronie https://www.gov.pl/

EKO-KONSULT Spółka z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

+ 48 58 554 31 38 (39)

Napisz do nas:

biuro@ekokonsult.pl

ekspertyzy@ekokonsult.pl

Oddział w Krakowie:

32-095 Modlnica,
ul. Częstochowska 48

+48 669 890 009

rsienko@ekokonsult.pl

+48 58 520 77 53
Polityka prywatnościPolityka cookies