Strona głównaAktualnościRelacja z udziału w VII Kongresie Polska Chemia

Relacja z udziału w VII Kongresie Polska Chemia

Podczas panelu „Zielona energia polskiej chemii”, Rafał Frączek, prezes EKO-KONSULT - firmy, która bierze aktywny udział w projektach związanych z transformacją polskiej energetyki, wypowiedział się w temacie strategii osiągnięcia przez Polskę neutralności klimatycznej.

fot. Teodor Kleczyński dla PIPC

Podczas panelu „Zielona energia polskiej chemii”, Rafał Frączek, prezes EKO-KONSULT - firmy, która bierze aktywny udział w projektach związanych z transformacją polskiej energetyki, wypowiedział się w temacie strategii osiągnięcia przez Polskę neutralności klimatycznej.

 

Na wstępie swojej wypowiedzi prezes zwrócił uwagę, że największym problemem neutralności klimatycznej kraju jest specyfika źródeł wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej bazująca w ponad 90% na węglu kamiennym i węglu brunatnym. Jak zauważył, do roku 2025 kończą się dopłaty do elektrowni emitujących powyżej 550 kg CO2/MWh, co praktycznie oznacza eliminacje większości bloków energetycznych znajdujących się głownie na południu kraju. To z kolei spowoduje, już w najbliższych latach, narastanie deficytu mocy, i to niezależnie od realizowanego scenariusza rozwoju mocy oraz dochodzenia do założonego limitu emisji CO2.  

fot. Teodor Kleczyński dla PIPC

 

Kolejnym wyzwaniem, jak zauważył podczas swojej wypowiedzi, jest kwestia przesyłu energii elektrycznej poprzez sieci przesyłowe oraz dystrybucyjne, które cechuje pewne zapóźnienie technologiczne, bardzo długi okres eksploatacji, a co za tym idzie stosunkowo wysoki współczynnik awaryjności tych linii. Pociąga to za sobą trudności w osiągnięciu wymaganych parametrów jakościowych energii elektrycznej przez niektórych odbiorców końcowych, szczególnie tam, gdzie gęstość sieci jest ograniczona, mówił tutaj o Polsce północno-wschodniej czy północnej. Rozwiązaniem przyszłościowym, jak twierdzi, jest kontynuowanie poprawy efektywności energetycznej kraju oraz produkowanie energii elektrycznej ze źródeł nie emisyjnych jakimi są odnawialne źródła energii (OZE), wymienił tu farmy wiatrowe - zarówno na lądzie jak i na morzu oraz fotowoltaikę.

 

Jak zauważył, kluczowe jest zagwarantowanie stabilizacji energii produkowanej przez OZE - tak zwanego „backupu”, którego w tej chwili Polska powinna pilnie poszukiwać. Rozwiązaniem może być magazynowanie energii – technologie, które są obecnie badane. Innym pomysłem jest przetwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem procesów elektrolizy na tak zwany „zielony wodór”. Wodór ten, jak zauważył można wykorzystać między innymi do tankowania pojazdów komunikacji miejskiej, nad czym pracują zarówno PKN Orlen jak i grupa LOTOS.

 

fot. Teodor Kleczyński dla PIPC

Ostatnie zagadnienie, jakie poruszył na wizji, dotyczyło gazu ziemnego jako paliwa przejściowego. Zwrócił uwagę, że duża część kraju nie jest wystarczająco zgazyfikowana, co przyczynia się do wysokiego zanieczyszczenia powietrza w wielu miastach w Polsce. Zapotrzebowanie na gaz ziemny w kraju pokrywane jest w 3/4 importem, głównie z kierunku wschodniego - z Rosji i Ukrainy. Jak jednak zauważył, 5 mld m3 gazu może być odbierane w terminalu gazu skroplonego (LNG) w Świnoujściu. Gaz ziemny jako skroplony dostarczany jest do polski z USA, Kataru i Norwegii.

 

Stąd, w celu poprawy bezpieczeństwa dostaw gazu do kraju, przewiduje się inwestycje, w których również EKO-KONSULT bierze aktywny udział, polegające między innymi na rozbudowie terminalu LNG w Świnoujściu, zlokalizowaniu na Zatoce Gdańskiej pływającego terminalu skroplonego gazu FSRU oraz budowę podmorskiego gazociągu Baltic Pipe mającego na celu połączenie krajowego systemu przesyłu gazu ziemnego ze złożami na Morzu Norweskim.

 

Zapis streamu całości wydarzenia można obejrzeć na stronie:

https://www.kongrespolskachemia.pl/.

fot. Teodor Kleczyński dla PIPC

EKO-KONSULT Spółka z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

+ 48 58 554 31 38 (39)

Napisz do nas:

biuro@ekokonsult.pl

ekspertyzy@ekokonsult.pl

Oddział w Krakowie:

32-095 Modlnica,
ul. Częstochowska 48

+48 669 890 009

rsienko@ekokonsult.pl

+48 58 520 77 53
Polityka prywatnościPolityka cookies