Strona głównaAktualnościWAŻNE ZMIANY I TERMINY W USTAWIE O ODPADACH

WAŻNE ZMIANY I TERMINY W USTAWIE O ODPADACH

21 maja w siedzibie firmy EKO-KONSULT odbyło się szkolenie poświęcone tematyce związanej z gospodarowaniem odpadami. Biorąc pod uwagę rosnące wymagania stawiane podmiotom działającym na rynku odpadowym, przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy unikatowe szkolenie.

21 maja w siedzibie firmy EKO-KONSULT odbyło się szkolenie poświęcone tematyce związanej z gospodarowaniem odpadami. Biorąc pod uwagę rosnące wymagania stawiane podmiotom działającym na rynku odpadowym, przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy unikatowe szkolenie, na temat aktualnego stanu prawnego oraz przekazujące praktyczne wskazówki z zakresu procedur administracyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami i przygotowaniem operatów przeciwpożarowych.

 

Przypominamy, iż zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia  w życie niniejszej ustawy, złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji.

 

Do ww. wniosku posiadacz odpadów dołącza szereg załączników w tym operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów wraz z postanowieniem komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, będącym uzgodnieniem przedmiotowego operatu,

 

Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży wniosku spełniającego wymagania ustawowe w terminie wskazanym w ustawie to zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów, wygasa (czas do 5 września 2019r.).

 

Firma EKO- KONSULT (jako jedna z nielicznych) oferuje kompleksowe wsparcie przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami. Przygotowujemy wnioski i operaty przeciwpożarowe.

EKO-KONSULT Spółka z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

+ 48 58 554 31 38 (39)

Napisz do nas:

biuro@ekokonsult.pl

ekspertyzy@ekokonsult.pl

Oddział w Krakowie:

32-095 Modlnica,
ul. Częstochowska 48

+48 669 890 009

rsienko@ekokonsult.pl

+48 58 520 77 53
Polityka prywatnościPolityka cookies