Strona głównaAktualnościLider Zmian – branżowa platforma społecznościowa dla technologów

Lider Zmian – branżowa platforma społecznościowa dla technologów

EKO-KONSULT – firma konsultingowo-ekspercka – tworzy portal społecznościowy! Dlaczego zdecydowaliśmy się na takie przedsięwzięcie? Czy platforma odpowie na wyzwania stojące przed specjalistami? Jakie treści i funkcje znajdą Państwo na Liderze Zmian?

EKO-KONSULT – firma konsultingowo-ekspercka – tworzy portal społecznościowy! Dlaczego zdecydowaliśmy się na takie przedsięwzięcie?

 

Rozwój w branży technologicznej - źródła wiedzy, wsparcie ekspertów

W świecie, który gwałtownie się zmienia, w którym zasoby dostępnej wiedzy – jak obliczyli naukowcy – podwajają się w ciągu dwunastu lat – głównym problemem jest szum informacyjny. Tę gigantyczną ilość informacji nazywa się „smogiem”, gdyż podobnie jak rzeczywisty smog nadmiar przesłanek staje się niekiedy zabójczy dla ludzkiego umysłu. A przecież specjalista, aby mógł rozwijać kompetencje, musi mieć dostęp do najnowszych i rzetelnych informacji, źródeł, wyników badań. Potrzebuje dostępu do wiedzy, niekoniecznie akademickiej, jednak takiej, której wartość jest zweryfikowana na konkretnie działającej instalacji. Chodzi m.in. o to, aby mieć dostęp do właściwej wiedzy dotyczącej obiektów podobnych do tego, który dopiero należy zaprojektować, wybudować lub opanować w fazie eksploatacji.

 

Równie ważnym aspektem pracy inżyniera są odpowiednie kontakty. Wiedza jest tak rozległa, a specjalizacje na tyle wąskie, że oprócz niezbędnych zasobów wiadomości trzeba mieć relacje ze światem ekspertów. A zatem dochodzi jeszcze jeden obszar eksploracji: „Kogo zapytać? Kto udzieli właściwej odpowiedzi? Kto wie o tym, o czym ja nie wiem?”.

 

Dostęp do specjalistycznej wiedzy na wyciągnięcie ręki - platforma dla technologów, techników i menedżerów związanych z przemysłem

Odpowiedzią na te wyzwania jest platforma społecznościowo-edukacyjna Lider Zmian. Powstała z inicjatywy firmy EKO-KONSULT i jest skierowana do technologów, techników i menedżerów związanych z przemysłem. Ma ich wspierać w poruszaniu się wśród nowych technologii i rozwiązań.

 

Lider Zmian to internetowa przestrzeń dla specjalistów szukających wiedzy, informacji, inspiracji, rozwiązań i kontaktów w zakresie nowych technologii. Stanowi niejako sumę trzech czynników: społeczność – treść – narzędzia.

 

Logując się na platformę, uczestnik Lidera Zmian staje się współtwórcą serwisu i członkiem społeczności, która stanowi zamknięty klub osób o podobnym profilu zainteresowań zawodowych. Zalogowany uczestnik ma istotny wpływ na kształt platformy i treści, jakie będzie ona zawierać. A tych treści na platformie jest już teraz sporo i będzie jeszcze więcej:

 

Lider Zmian to intuicyjna platforma, wykorzystująca narzędzia znane z portali społecznościowych: grupy dyskusyjne, newsy pojawiające się na tzw. wallach (podobnie jak na LinkedIn czy Facebooku), możliwość zamieszczania komentarzy pod wpisem i dyskusje z autorem. To także kalendarz ciekawych wydarzeń i szkoleń oraz obszerne zasoby artykułów, raportów, nagrań i materiałów edukacyjnych zgromadzonych w jednym miejscu.

 

Jak dołączyć do społeczności Liderów? Krótka instrukcja rejestracji na platformie Lider Zmian

Aby znaleźć się na platformie Lider Zmian wystarczy otworzyć stronę https://liderzmian.com i założyć konto w prosty sposób. Można dolączyć do jednej lub wszystkich grup tematycznych: Newsroom, Nowe technologie, Zmiany i trendy, Technologie wodorowe oraz Lider Ex. Ta ostatnia grupa jest przeznaczona dla specjalistów z branży bezpieczeństwa wybuchowego.

 

To oczywiście początek. Obszarami tematycznymi Lidera Zmian są i będą m.in.:

 

Dostęp do platformy, kluczowe funkcje oraz spora część unikalnych materiałów merytorycznych tu zgromadzonych są dla każdego uczestnika bezpłatne. Pełny dostęp do zasobów platformy wymaga opłacenia miesięcznego lub rocznego abonamentu, który zostanie przeznaczony na dalszy rozwój Lidera Zmian.

 

Neutralność klimatyczna a zmiany technologiczne, przemysłowe i gospodarcze - lokomotywa zmian nabiera pędu

Europa obrała zdecydowany kierunek ograniczania zmian klimatycznych i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Podejmując szereg inicjatyw, jak ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030, Porozumienie paryskie czy Europejski Zielony Ład, wyznacza kierunki inwestycyjne oraz ramy prawne dla dalszego rozwoju gospodarczego.

 

Kwestie związane z klimatem oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju stają się siłą napędową zmian gospodarczych. Następstwem tego jest transformacja w energetyce, transporcie, przemyśle i rolnictwie – na podstawie czy to już istniejących, czy dopiero planowanych rozwiązań technologicznych.

 

Skutki tych zmian zaczynają powoli przenikać do naszej rzeczywistości, czego efektem jest Polska strategia wodorowa czy Polityka energetyczna Polski do 2040 roku. Pojawiające się zagadnienia technologii wodorowych, kogeneracji czy rosnącego kosztu śladu węglowego i związanej z tym konieczności produkcji energii z innych źródeł niż węglowe wymagają wszechstronnej wiedzy i wnikliwego rozpoznania.

 

Zmiany technologiczne, przemysłowe i gospodarcze, w których wszyscy bierzemy udział, teraz bardziej niż kiedykolwiek wymagają zjednoczenia i podjęcia wspólnie wysiłku, by nowa rzeczywistość przyjęła najlepszy możliwy wymiar. Między innymi z tych właśnie powodów, postanowiliśmy stworzyć społeczność pod nazwą Lider Zmian.

EKO-KONSULT Spółka z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

+ 48 58 554 31 38 (39)

Napisz do nas:

biuro@ekokonsult.pl

ekspertyzy@ekokonsult.pl

Oddział w Krakowie:

32-095 Modlnica,
ul. Częstochowska 48

+48 669 890 009

rsienko@ekokonsult.pl

+48 58 520 77 53
Polityka prywatnościPolityka cookies