Strona głównaAktualnościSusza – zmartwienie przedsiębiorcy

Susza – zmartwienie przedsiębiorcy

Spowodowane suszą zagrożenie ciągłości dostaw wody oraz pogorszenie jej jakości, nie tylko utrudnią procesy produkcyjne, ale też negatywnie wpłyną na jakość wytwarzanych produktów. W konsekwencji deficytów wody obserwuje się zwiększenie wydatków na energię elektryczną oraz wzrost kosztów produkcji.

Spowodowane suszą zagrożenie ciągłości dostaw wody oraz pogorszenie jej jakości, nie tylko utrudnią procesy produkcyjne, ale też negatywnie wpłyną na jakość wytwarzanych produktów. W konsekwencji deficytów wody obserwuje się zwiększenie wydatków na energię elektryczną oraz wzrost kosztów produkcji.

 

 

Jak ograniczyć wydatki związane z kryzysem klimatycznym?

W 2018 roku Wody Polskie zaakceptowały pierwsze taryfy przedsiębiorstw wodociągowych. Taryfy określono na okres trzyletni, zatem pierwszych zmian – a raczej wzrostów – można spodziewać się już w 2021 roku. Dodatkowo na użytkowników nakładane są rozmaite opłaty, np. opłata retencyjna.

EKO-KONSULT problematykę wodną analizuje na dwóch płaszczyznach: rosnących cen wody i zabezpieczenia jej dostaw.

Audyt wodny

W odpowiedzi na rosnący kryzys wodny, EKO-KONSULT opracował autorską metodę tzw. Audytu wodnego. Celem tej metody jest zmniejszenie opłat – za zużycie wody, korzystanie z wód i usługi wodne. Audyt wodny odpowiada na następujące pytania:

 

Eksperci firmy EKO-KONSULT pomagają przy tym określić priorytety i opracowują strategię wdrożenia zmian

Analizując wielopłaszczyznowo zużycie wody w zakładzie przemysłowym (na poziomie zużycia wody technologicznej, chłodniczej, do celów komunalnych), zagospodarowanie wód opadowych oraz koszty odprowadzenia i uzdatnienia ścieków, eksperci EKO-KONSULT identyfikują te obszary, w których oszczędności mogą istotnie wpłynąć na strukturę wydatków i przychodów przedsiębiorstwa.

Na podstawie Audytu wodnego EKO-KONSULT opracowuje strategię ograniczenia wydatków związanych z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzeniem ścieków i innymi aspektami związanymi z wodą w zakładzie lub obiekcie użyteczności publicznej.

Co istotne, klient uzyskuje informację na temat tego, gdzie, na jakiej podstawie prawnej i w jaki sposób zgłaszać wnioski z Audytu wodnego do dokumentów strategicznych na poziomie gmin i regionów. Otrzymuje zatem narzędzie umożliwiające zabezpieczenie jego potrzeb w przyszłości.

Autor: Anna Mitraszewska

EKO-KONSULT Spółka z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

+ 48 58 554 31 38 (39)

Napisz do nas:

biuro@ekokonsult.pl

ekspertyzy@ekokonsult.pl

Oddział w Krakowie:

32-095 Modlnica,
ul. Częstochowska 48

+48 669 890 009

rsienko@ekokonsult.pl

+48 58 520 77 53
Polityka prywatnościPolityka cookies