Strona głównaAktualnościDostawy gazu ziemnego

Dostawy gazu ziemnego

Zapotrzebowanie na gaz ziemny w kraju zbliża się do 20 mld m3 rocznie. Pokrywane jest ono w 3/4 importem, głównie z kierunku wschodniego, ale 5 mld m3 gazu może być odbierane w terminalu gazu skroplonego (LNG) w Świnoujściu.

Artykuł 06/08
dr inż. Andrzej Tyszecki


Artykuł do pobrania w formie PDF:  Pobierz

 

Zapotrzebowanie na gaz ziemny w kraju zbliża się do 20 mld m3 rocznie. Pokrywane jest ono w 3/4 importem, głównie z kierunku wschodniego, ale 5 mld m3 gazu może być odbierane w terminalu gazu skroplonego (LNG) w Świnoujściu. Gaz ziemny jest dostarczany do Polski gazociągami głównie z Rosji i Ukrainy, a jako skroplony z USA, Kataru i Norwegii. W celu poprawy bezpieczeństwa dostaw gazu do kraju, przewiduje się między innymi rozbudowę terminalu LNG w Świnoujściu, zlokalizowanie na Zatoce Gdańskiej pływającego terminalu skroplonego gazu FSRU oraz budowę podmorskiego gazociągu Baltic Pipe mającego na celu połączenie krajowego systemu przesyłu gazu ziemnego ze złożami na Morzu Norweskim, umożliwiającego import do 10 mld m3 gazu. Dywersyfikacja kierunków dostaw gazu ziemnego umożliwia w perspektywie kilku lat uzyskanie realnej suwerenności oraz bezpieczeństwa dostaw tego surowca energetycznego.

 

5 FSRU, ang. Floating storage regasification unit


W ostatnim ćwierćwieczu EKO-KONSULT brał udział w różnego rodzaju analizach lokalizacyjnych i środowiskowych na potrzeby budowy terminala przeładunkowego LPG w rejonie Zatoki Gdańskiej, w tym między innymi w obrębie Portu Północnego w Gdańsku. Dywersyfikacji kierunków dostaw gazu na potrzeby krajowe służyły prace Gazoprojektu Wrocław, związane z opracowaniem koncepcji Baltic Pipe.


EKO-KONSULT opracował między innymi na przełomie stulecia wstępną ocenę oddziaływania podmorskiego gazociągu w kontekście transgranicznym oraz oddziaływania tej inwestycji w polskich obszarach morskich. EKO-KONSULT był głównym wykonawcą ocen środowiskowych dla polskiego odcinka gazociągu tranzytowego Jamał - Europa Zachodnia oraz współwykonawcą i realizował nadzory środowiskowe budowy tłoczni gazu na gazociągu tranzytowym: Kondratki, Zambrów, Ciechanów, Włocławek, Szamotuły.


Na potrzeby programu rozwoju sieci PGNiG SA, EKO-KONSULT wykonał analizę projektów planów zagospodarowania przestrzennego 16 województw pod kątem uwzględnienie elementów infrastruktury gazowniczej o znaczeniu krajowym i wojewódzkim. W obrębie obszarów morskich EKO-KONSULT dla PGNiG S.A. wykonał opracowanie z zakresu ochrony środowiska dotyczące połączenia gazociągiem Podziemnego Magazynu Gazu w Kosakowie z boją rozładunkową na Zatoce Puckiej oraz rafinerią Grupy LOTOS w Gdańsku. W imieniu Baltic Gaz EKO-KONSULT wykonuje prace związane z uzyskaniem decyzji środowiskowych na przedsięwzięcia związane z eksploatacją podmorskich złóż gazu B4 i B6 przesyłem tego gazu na ląd w rejonie Władysławowa, a następnie standaryzacji tego surowca w Zakładzie Uzdatniania Gazu i przesyłu do KPMG Kosakowo.


Na potrzeby rozwoju magazynów gazu EKO-KONSULT opracował analizę możliwości zrzutu solanki z ługowania komór magazynowych w pięciu rejonach polskiego wybrzeża. Wstępną ocenę oddziaływania na środowisko projektowanego Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu w Mechelnikach wraz z kolektorem ściekowym odprowadzającym solankę do Zatoki Puckiej.

 

 

EKO-KONSULT Spółka z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

+ 48 58 554 31 38 (39)

Napisz do nas:

biuro@ekokonsult.pl

ekspertyzy@ekokonsult.pl

Oddział w Krakowie:

32-095 Modlnica,
ul. Częstochowska 48

+48 669 890 009

rsienko@ekokonsult.pl

+48 58 520 77 53
Polityka prywatnościPolityka cookies