Strona głównaAktualnościZasoby energetyczne

Zasoby energetyczne

Krajowe zasoby energetyczne: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny oraz źródła odnawialne nie zapewniają niezależności energetycznej państwa. Podstawę bilansu energetycznego stanowią paliwa stałe: węgiel kamienny (ok. 75 mln ton) oraz węgiel brunatny (ok. 58 mln. ton).

ARTYKUŁ 02/08
dr inż. Andrzej Tyszecki

 

Artykuł do pobrania w formie PDF:  Pobierz

 Krajowe zasoby energetyczne: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny oraz źródła odnawialne nie zapewniają niezależności energetycznej państwa. Podstawę bilansu energetycznego stanowią paliwa stałe: węgiel kamienny (ok. 75 mln ton) oraz węgiel brunatny (ok. 58 mln. ton).


Jeśli chodzi o pokrycie zapotrzebowania na ropę naftową to jest ono na poziomie kilku procent z około 27mln ton ropy przerabianej rocznie w krajowych rafineriach. Ropę pozyskiwaną ze złóż krajowych wydobywamy głównie w zachodniej części kraju, na Podkarpaciu i w obszarach morskich. Przedsiębiorstwo LOTOS Petrobaltic eksploatuje dwa złoża: B3 i B8, z których ropę dostarcza do „Naftoportu” w Porcie Gdańskim.

 


EKO-KONSULT wykonywał opracowania i uzyskał decyzje środowiskowe na potrzeby wniosków koncesyjnych na prace poszukiwawcze oraz rozpoznanie podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, w obszarach koncesyjnych LOTOS Petrobaltic: Sambia W, Łeba, Kurlandia, Sambia E oraz Rozewie. Opracowano raporty o oddziaływaniu na środowisko wydobywania ropy naftowej i współwystępującego gazu ziemnego ze złóż B3 i B8.

 

„Naftoport” obsługuje obie krajowe rafinerie w Gdańsku i Płocku oraz umożliwia przesył ropy naftowej do dwóch rafinerii w Niemczech. W „Naftoporcie” przeładowywane są również produkty naftowe wytwarzane przez LOTOS, bądź importowane przez krajowych odbiorców. Zasoby Krajowe gazu ziemnego należą do niewielkich i pokrywają około jednej czwartej zapotrzebowania wynoszącego 18-19 mld Nm3/rocznie. Gaz ziemny wydobywany jest na Niżu Polskim, Podkarpaciu oraz jako towarzyszący ropie na Morzu Bałtyckim. Wydobycie gazu podmorskiego ma znaczenie dla zbilansowania krajowego popytu na gaz ziemny.


Gaz łupkowy, który miał uczynić Polskę niezależną energetycznie, ze zrównoważonym bilansem paliwowo – energetycznym okazał się niespełnioną obietnicą, prawdopodobnie do końca obecnego stulecia. Dlatego jesteśmy zdani na rosnący import gazu ziemnego oraz ropy naftowej i niezbędne zastępowanie paliw węglowych paliwami węglowodorowymi.

 

EKO-KONSULT wykonał raporty o oddziaływaniu na środowisko oraz uzyskał decyzje środowiskowe związane z eksploatacją podmorskich złóż gazu ziemnego B4 i B6 wraz z systemem przesyłu gazu pomiędzy platformami eksploatacyjnymi i na ląd we Władysławowie. Niezależnie uzyskano decyzje środowiskowe na gazociąg podmorski łączący platformy Baltic Beta z elektrociepłownią we Władysławowie. Wykonano „Studium nad problemami skutków środowiskowo - przestrzennych eksploatacji gazu ziemnego ze złóż łupkowych w województwie pomorskim i przyległych obszarach morskich”.

 

Przez dekady węglowodorowe nośniki energetyczne były dostarczone z kierunku wschodniego. Dopiero oddanie stanowiska rozładunku ropy naftowej „Naftoport” w Porcie Północnym w Gdańsku w 1975 roku umożliwiło stopniową dywersyfikację kierunków dostaw ropy naftowej do polskich rafinerii oraz ubezpieczenie na wypadek utraty drożności lub zanieczyszczenia surowca w systemie przesyłowym „Przyjaźń”.


Postęp w możliwościach dywersyfikacji dostaw ropy naftowej został spowodowany rozbudową „Naftoportu” o nowe stanowiska przeładunku surowca oraz produktów naftowych. W zaopatrzeniu kraju w gaz ziemny poprawę sytuacji przyniosło oddanie do eksploatacji terminala w Świnoujściu do odbioru skroplonego gazu ziemnego LNG o zdolności przeładunkowej 5 mld Nm3. Zmiany kierunków dostaw surowców i paliw węglowodorowych oznaczają poważny zwrot i poprawę suwerenności energetycznej, a więc również poprawę bezpieczeństwa energetycznego w obszarach wykorzystania ropy i gazu.

 

EKO-KONSULT uczestniczył w różnych pracach nad zlokalizowaniem w rejonie Zatoki Gdańskiej terminala do odbioru gazu skroplonego. Ostatnim opracowaniem wykonanym w 2019 roku był „Raport w sprawie wybranych uwarunkowań lokalizacji Terminala FSRU w Porcie Gdańskim" wraz z gazociągiem DN 1000 relacji Gdańsk Kolnik na potrzeby GAZ SYSTEM. Umowa świadczenia usług doradztwa technicznego obejmujących wsparcie Polskiego LNG przy realizacji Programu Rozbudowy Terminalu LNG dla Projektu SCV, Projektu Nabrzeże, Projektu Kolej oraz Projektu Zbiornik w ramach Programu Rozbudowy Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

 

 

EKO-KONSULT Spółka z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

+ 48 58 554 31 38 (39)

Napisz do nas:

biuro@ekokonsult.pl

ekspertyzy@ekokonsult.pl

Oddział w Krakowie:

32-095 Modlnica,
ul. Częstochowska 48

+48 669 890 009

rsienko@ekokonsult.pl

+48 58 520 77 53
Polityka prywatnościPolityka cookies