Strona głównaAktualnościBezpieczeństwo instalacji wodorowych a kwalifikacje specjalistów
2023-07-19 Bezpieczeństwo instalacji wodorowych (OG Image)

Bezpieczeństwo instalacji wodorowych a kwalifikacje specjalistów

W 2016 roku ustawowo wprowadzono w Polsce Zintegrowany System Kwalifikacji, który ma wspierać osoby dążące do stałego poszerzania swojej wiedzy i kompetencji. Ogólnie ujmując, jest to narzędzie służące potwierdzaniu efektów nauczenia się nowego zawodu, nowych kwalifikacji lub specjalizacji – bez konieczności ukończenia i uzyskania dyplomu specjalistycznych studiów.

Osoba, która chciałaby potwierdzić ujętą w ZSK kwalifikację, np. programisty w języku Java, najpierw w dowolnej formie zdobywa wiedzę (teoretyczną i praktyczną), ale w taki sposób, aby uzyskać opisane w ZSK konkretne efekty. Efekty te podlegają weryfikacji podczas walidacji (czyli innymi słowy podczas egzaminu) według kryteriów opisanych szczegółowo w ZSK.

 

Zakres wiedzy i umiejętności koniecznych do zdobycia kompetencji przestaje zatem być tajemny i uznaniowy. Osoba chętna nie musi kończyć jakichś kosztownych i elitarnych studiów, by uzyskać potrzebny certyfikat. Opis kwalifikacji w ZSRK dość jasno pokazuje obszary, w których musi się wykształcić i kryteria wymagane podczas egzaminu-walidacji.

 

Kwalifikacje specjalistów ds. bezpieczeństwa instalacji wodorowych

Dwóch ekspertów z firmy EKO-KONSULT, Grzegorz Orlikowski i Grzegorz Kulczykowski uczestniczy w pracach nad opisem kwalifikacji specjalisty zajmującego się bezpieczeństwem instalacji wodorowych. Prace te prowadzi Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji. Śledząc rozwój technologii wodorowych można być pewnym, że pracodawcy będą poszukiwać osób kompetentnych w tej dziedzinie. 

 

Obecnie niewiele jest firm i osób w Polsce, które specjalizują się w tym obszarze wiedzy. Tymczasem EKO-KONSULT już w 2020 roku rozpoczął cykl specjalistycznych szkoleń w ramach Akademii Wodorowej, które zainicjował i rozwija Grzegorz Kulczykowski. Specjalista EKO-KONSULT Grzegorz Orlikowski analizował pod kątem bezpieczeństwa nowo powstające w Polsce instalacje zielonego wodoru, opracował i prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa stacji tankowania wodoru. Obydwaj eksperci biorą czynny udział w dość złożonym projekcie opisu kwalifikacji, która będzie stanowić późniejszy program zarówno indywidualnego, jak i usystematyzowanego nauczania. 

 

Bezpieczeństwo w przemyśle

Obecnie dominującym czynnikiem podnoszącym poziom bezpieczeństwa w przemyśle jest właściwa kultura bezpieczeństwa kształtowana przez wszystkich bez wyjątku pracowników zakładu przemysłowego: od prezesa po operatora. Ważnym aspektem pozytywnej kultury bezpieczeństwa jest stały rozwój, nauka i podnoszenie kompetencji przez pracowników. Na tym ważnym polu starań o bezpieczny przemysł wodorowy pracownicy EKO-KONSULTU służą swoją wiedzą i doświadczeniem. 

 

Akademia wodorowa

Akademia wodorowa to szkolenia przeznaczone dla inżynierów i menedżerów szukających specjalistycznych seminariów wprowadzających w całość strategii wodorowej - od ogółu do szczegółów. 

 

Nabliższe szkolenia już we wrześniu. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń wodorowych.

EKO-KONSULT Spółka z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

+ 48 58 554 31 38 (39)

Napisz do nas:

biuro@ekokonsult.pl

ekspertyzy@ekokonsult.pl

Oddział w Krakowie:

32-095 Modlnica,
ul. Częstochowska 48

+48 669 890 009

rsienko@ekokonsult.pl

+48 58 520 77 53
Polityka prywatnościPolityka cookies