Przewiń Przewiń

Konsulting środowiskowy

Realizujemy opracowania na wszystkich etapach przygotowania inwestycji przemysłowych i infrastrukturalnych, opracowujemy i prowadzimy:

 

 • Badania środowiskowe i inwentaryzacje przyrodnicze
 • Prognozy oddziaływania projektów dokumentów strategicznych na środowisko
 • Raporty o oddziaływaniu planowanych przedsięwzięć na środowisko
 • Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
 • Karty informacyjne przedsięwzięcia (KIP)
 • Konsultacje społeczne na różnych etapach przygotowania inwestycji
 • Procedury zmierzające do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Audyty wodne  

 

Podmiotom eksploatującym instalacje przemysłowe i obiekty infrastrukturalne oferujemy opracowanie:

 • Wniosków o pozwolenie zintegrowane,
 • Analiz porealizacyjnych
 • Przeglądów ekologicznych
 • Programów dostosowawczych

EKO-KONSULT Spółka z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

+ 48 58 554 31 38 (39)

Napisz do nas:

biuro@ekokonsult.pl

ekspertyzy@ekokonsult.pl

Oddział w Krakowie:

32-095 Modlnica,
ul. Częstochowska 48

+48 669 890 009

rsienko@ekokonsult.pl

+48 58 520 77 53
Polityka prywatnościPolityka cookies