Grupa
Technologiczna ASE
BIPRORAFPROJMORSASE ATEXEKO-KONSULTSQUADRONAKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA
O firmie

O firmie

Safety is no longer your concern

Dla przemysłu i środowiska

EKO-KONSULT jest firmą doradczą, świadczącą usługi w zakresie bezpieczeństwa dla przemysłu i środowiska, wspierając rynek energetyczny, w tym offshore w sektorach Oil&Gas oraz energetyki odnawialnej, a także inne sektory przemysłu: chemicznego, petrochemicznego, wydobywczego, oraz spożywczego.

 

Jako część Grupy Technologicznej ASE, EKO-KONSULT gwarantuje kompleksową obsługę inwestycji lub obiektu technicznego od wczesnego etapu projektowania, przez cały okres funkcjonowania, zapewniając doradztwo środowiskowe oraz wsparcie w procesie analizy bezpieczeństwa i oceny ryzyka w obiekcie.

 

Posiadając specjalistyczną wiedzę i kompetencje, poparte prawie 30 letnim doświadczeniem w obszarze bezpieczeństwa w przemyśle oraz doradztwa środowiskowego, EKO-KONSULT uczestniczy w procedurach OOŚ, pozyskując decyzje środowiskowe, opracowuje dokumentacje dotyczące bezpieczeństwa w zakładzie, wykonując analizy: zagrożeń i ryzyka, przeciwwybuchowe i przeciwpożarowe, związane z bezpieczeństwem funkcjonalnym oraz zapobieganiem awariom przemysłowym.

 

Działając w imieniu inwestorów, EKO-KONSULT pośredniczył w relacjach z organami odpowiedzialnymi za prowadzenie procedur środowiskowych, pozyskując kilkadziesiąt decyzji środowiskowych dla prowadzonych projektów, w tym projektów objętych specustawą, o znaczeniu strategicznym, ważnych z punktu widzenia użyteczności publicznej.

 

Z usług EKO-KONSULT w zakresie bezpieczeństwa technicznego korzysta coraz więcej zakładów, nie tylko z zamiarem dopełniania przepisów w tym zakresie, ale także w ramach dobrej praktyki. Profilaktyka przeciwwybuchowa obejmująca analizy i oceny ryzyka pozwala uzyskać pełny i rzeczywisty obraz zagrożeń dla zakładu przemysłowego, minimalizując zagrożenie wystąpienia niebezpiecznych wypadków związanych z realizowanymi procesami technologicznymi i produkcją.

 

EKO-KONSULT przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo w zakładzie, które przestaje być wówczas zmartwieniem przedsiębiorcy. Zapewnia stałe doradztwo i monitorowanie zmian prawnych w ramach Abonamentu Bezpieczeństwa lub współpracę z „ekspertem na godziny” celem uzyskania pomocy w rozwiązaniu problemów o charakterze jednorazowym lub koncepcyjnym.

 

Pod marką Akademii Bezpieczeństwa, która od 2006 roku prowadzi specjalistyczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa przemysłowego, szkoląc rocznie około tysiąc osób, EKO-KONSULT organizuje obecnie wysoko wyspecjalizowane, prestiżowe kursy z zakresu transformacji energetycznej, morskiej energetyki wiatrowej, odnawialnych źródeł energii i nowych technologii. Realizuje także wysokospecjalistyczne szkolenia dotyczące zagadnień wodorowych, rekomendowane przez Klaster Technologii Wodorowych.

 

Nowe cele i działania EKO-KONSULT wpisują się w politykę Europejskiego Zielonego Ładu zmierzającą do neutralności klimatycznej do 2050 roku. „Zielona” transformacji, wyznacza kierunki inwestycyjne, kierunki rozwoju oraz ramy prawne, co zwiastuje nowe możliwości, jak i wyzwania.

 

EKO-KONSULT promuje nowy, świadomy przemysł, w którym cele biznesowe uwzględniają troskę o środowisko i klimat. Poprzez innowacyjne rozwiązania, wywodzące się z technologii wojskowych, EKO-KONSULT koncentruje działania na transformacji energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu wodorowego, oraz rynków OZE.

O firmie

Kontakt

EKO-KONSULT Spółka z o.o.

Siedziba firmy

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

+ 48 58 554 31 38 (39)

biuro@ekokonsult.pl

ekspertyzy@ekokonsult.pl

 

Oddział w Krakowie

+48 669 890 009

rsienko@ekokonsult.pl