Grupa
Technologiczna ASE
BIPRORAFPROJMORSASE ATEXEKO-KONSULTSQUADRONAKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA
Usługi

Usługi

Nasz zespół specjalistów gwarantuje wykonanie prac analitycznych na najwyższym poziomie jakościowym, zgodnie z aktualnymi wymaganiami formalnymi oraz wiedzą i dobrą praktyką inżynierską. Do każdego zagadnienia podchodzimy indywidualnie, skupiając się na rzeczywistych potrzebach naszych klientów. Wspomagamy procesy analizy i oceny ryzyka, a także zadania inwestycyjne, na każdym etapie w cyklu życia obiektu technicznego.

Konsulting środowiskowy

Konsulting środowiskowy

Realizujemy opracowania na wszystkich etapach przygotowania inwestycji przemysłowych i infrastrukturalnych, opracowujemy
i prowadzimy:

 

 • Badania środowiskowe i inwentaryzacje przyrodnicze
 • Prognozy oddziaływania projektów dokumentów strategicznych na środowisko
 • Raporty o oddziaływaniu planowanych przedsięwzięć na środowisko
 • Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
 • Karty informacyjne przedsięwzięcia (KIP)
 • Konsultacje społeczne na różnych etapach przygotowania inwestycji
 • Procedury zmierzające do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Audyty wodne  

Podmiotom eksploatującym instalacje przemysłowe i obiekty infrastrukturalne oferujemy opracowanie:

 • Wniosków o pozwolenie zintegrowane,
 • Analiz porealizacyjnych
 • Przeglądów ekologicznych
 • Programów dostosowawczych
Proces

Proces

Szeroki wachlarz oferowanych usług pozwala na dopasowanie zakresu prac do wymagań klientów i wpływa na sprawną i rzetelną realizację analiz i ocen ryzyka. Efektem prac jest pełny i rzeczywisty obraz zagrożeń i ryzyka przypisany do części lub całości zakładu przemysłowego.

 

W ramach naszej oferty związanej z analizą zagrożeń i ryzyka znaleźć można m.in. następujące metody:

 

 • PHA (ang. Preliminary Hazard Analysis): wstępna analiza zagrożeń, przydatna głównie w fazie koncepcyjnej
 • HAZID (ang. Hazard Identification Study): identyfikacja zagrożeń
 • LOPA (ang. Layers of Protection Analysis): analiza warstw zabezpieczeń
 • FTA (ang. Fault Tree Analysis): analiza drzew niezdatności
 • RBD (ang. Reliability Block Diagram): analiza bloków niezawodności
 • FMEA/FMECA (ang. Faiulre Modes, Effect & Criticality Analysis): analiza rodzajów, skutków i krytyczności uszkodzeń
Ppoż

Ppoż

Kompleksowa koordynacja w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla zakładów i instalacji przemysłowych na etapie projektowania, eksploatacji i modernizacji w branżach: chemicznej, petrochemicznej, wydobywczej, energetycznej, spożywczej i wielu innych.

SEVESO

SEVESO

System przeciwdziałania poważnym awariom  zakładu. Ich zakres obejmuje:

 

 • PZA: program zapobiegania awariom
 • SZB: system zarządzania bezpieczeństwem
 • RoB: raport o bezpieczeństwie
 • WPOR: wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy
 • ZZR i ZDR: procedury kwalifikacji i zgłoszenia zakładu  o zwiększonym i dużym ryzyku
  SIL

  SIL

  Pojęcie bezpieczeństwa funkcjonalnego wiąże się ściśle z działaniem i wykorzystywaniem urządzeń automatyki związanych z realizacją zadań bezpieczeństwa w systemie technicznym.

   

  • Nadzór nad realizacją wszystkich etapów cyklu życia bezpieczeństwa wg wymagań PN-EN 61511:2017
  • Wyznaczanie i weryfikacja poziomów SIL
  • Specyfikacja wymogów bezpieczeństwa SRS dla systemu SIS
  • Audyty bezpieczeństwa procesowego i funkcjonalnego
   Szkolenia

   Szkolenia

   Akademia Bezpieczeństwa ASE - system specjalistycznych i certyfikowanych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa technicznego i zagadnień środowiskowych, stworzony przez doświadczonych specjalistów - praktyków.

    

   • Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe
   • Bezpieczeństwo procesowe
   • Bezpieczeństwo funkcjonalne
   • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
   • Ochrona środowiska
    Optymalizacja energetyczna przedsiębiorstwa

    Optymalizacja energetyczna przedsiębiorstwa

    W ramach oferty Studium Wykonalności przeprowadzamy optymalizacje energii elektrycznej w przedsiębiorstwie. Współpraca obejmujące następujące obszary:

    • Analiza stanu istniejącego przedsiębiorstwa 
    • Dywersyfikacja źródeł zasilania zakładu w energię elektryczną 
    • Wstępna identyfikacja uwarunkowań przestrzennych i środowiskowych
    • Analiza uwarunkowań makroekonomicznych i prawnych
    • Analiza finansowo-ekonomiczna 
    • Analiza wrażliwości i ryzyka 
    • Harmonogram realizacji wybranej opcji inwestycyjnej

     

     Kontakt

     EKO-KONSULT Spółka z o.o.

     Siedziba firmy

     ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

     + 48 58 554 31 38 (39)

     biuro@ekokonsult.pl

     ekspertyzy@ekokonsult.pl

      

     Oddział w Krakowie

     +48 669 890 009

     rsienko@ekokonsult.pl