Grupa
Technologiczna ASE
BIPRORAFPROJMORSASE ATEXEKO-KONSULTSQUADRONAKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA
Usługi

Usługi

Nasz zespół specjalistów gwarantuje wykonanie prac analitycznych na najwyższym poziomie jakościowym, zgodnie z aktualnymi wymaganiami formalnymi oraz wiedzą i dobrą praktyką inżynierską. Do każdego zagadnienia podchodzimy indywidualnie, skupiając się na rzeczywistych potrzebach naszych klientów. Wspomagamy procesy analizy i oceny ryzyka, a także zadania inwestycyjne, na każdym etapie w cyklu życia obiektu technicznego.

Konsulting środowiskowy

Konsulting środowiskowy

Pomagamy w sprawnym uzyskaniu decyzji, pozwoleń i zgód administracyjnych z zakresu ochrony środowiska dla zakładów produkcyjnych i innych inwestorów

 

 • Raporty o oddziaływaniu planowanych inwestycji
 • Prognozy oddziaływania na środowisko
 • Pozwolenia zintegrowane
 • Konsultacje społeczne
 • Konsulting środowiskowy
 • Opracowania środowiskowe zgodne ze standardami  międzynarodowych instytucji finansowych
 • Audyty i przeglądy ekologiczne
 • Analizy porealizacyjne
 • Programy dostosowawcze
Proces

Proces

W ramach naszej oferty związanej z analizą zagrożeń i ryzyka znaleźć można m.in. następujące metody:

 

 • PHA (ang. Preliminary Hazard Analysis): wstępna analiza zagrożeń, przydatna głównie w fazie koncepcyjnej,
 • HAZID (ang. Hazard Identification Study): identyfikacja zagrożeń,HAZOP (ang. Hazard and Operability Study): analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych,
 • EHAZOP (ang. Electrical Hazard and Operability Study): analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych systemów elektrycznych/energetycznych,
 • LOPA (ang. Layers of Protection Analysis): analiza warstw zabezpieczeń,
 • FTA (ang. Fault Tree Analysis): analiza drzew niezdatności,
 • RBD (ang. Reliability Block Diagram): analiza bloków niezawodności,
 • FMEA/FMECA (ang. Faiulre Modes, Effect & Criticality Analysis): analiza rodzajów, skutków i krytyczności uszkodzeń.
 • Szeroki wachlarz oferowanych usług pozwala na dopasowanie zakresu prac do wymagań klientów i wpływa na sprawną i rzetelną realizację analiz i ocen ryzyka. Efektem prac jest pełny i rzeczywisty obraz
  zagrożeń i ryzyka przypisany do części lub całości zakładu przemysłowego.
ATEX

ATEX

Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe. Ochrona przeciwwybuchowa.

 

 • Ocena Zagrożenia Wybuchem
 • Klasyfikacja Stref Zagrożenia Wybuchem
 • Analiza Ryzyka Wybuchu
 • Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem
 • Doradztwo w zakresie certyfikacji urządzeń ATEX
 • Ocena zagrożenia zapłonem dla maszyn
 • Dobór systemów ochrony przeciwwybuchowej
 • Instrukcja Eksploatacji Urządzeń elektrycznych  i nieelektrycznych w Strefach Ex
 • Instrukcja Ochrony przed elektrycznością statyczną
 • Audyt ATEX
Ppoż

Ppoż

Kompleksowa koordynacja w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla zakładów i instalacji przemysłowych na etapie projektowania, eksploatacji i modernizacji w branżach: chemicznej, petrochemicznej, wydobywczej, energetycznej, spożywczej i wielu innych.

 

 • Analiza bezpieczeństwa pożarowego
 • Opracowanie scenariuszy pożarowych
 • Określenie warunków ochrony przeciwpożarowej
 • Koordynacja projektu w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
 • Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
SEVESO

SEVESO

System przeciwdziałania poważnym awariom  zakładu. Ich zakres obejmuje:

 

 • PZA: program zapobiegania awariom
 • SZB: system zarządzania bezpieczeństwem
 • RoB: raport o bezpieczeństwie
 • WPOR: wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy
 • ZZR i ZDR: procedury kwalifikacji i zgłoszenia zakładu  o zwiększonym i dużym ryzyku
SIL

SIL

Pojęcie bezpieczeństwa funkcjonalnego wiąże się ściśle z działaniem i wykorzystywaniem urządzeń automatyki związanych z realizacją zadań bezpieczeństwa w systemie technicznym.

 

 • Nadzór nad realizacją wszystkich etapów cyklu życia bezpieczeństwa wg wymagań PN-EN 61511:2017
 • Wyznaczanie i weryfikacja poziomów SIL
 • Specyfikacja wymogów bezpieczeństwa SRS dla systemu SIS
 • Audyty bezpieczeństwa procesowego i funkcjonalnego
Szkolenia

Szkolenia

Akademia Bezpieczeństwa ASE - system specjalistycznych i certyfikowanych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa technicznego i zagadnień środowiskowych, stworzony przez doświadczonych specjalistów - praktyków.

 

 • Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe
 • Bezpieczeństwo procesowe
 • Bezpieczeństwo funkcjonalne
 • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
 • Ochrona środowiska

Kontakt

EKO-KONSULT Spółka z o.o.

///


Adres

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

 

+ 48 58 554 31 38

biuro@ekokonsult.pl

ekspertyzy@ekokonsult.pl