Grupa
Technologiczna ASE
Grupa ASE (Strona Główna)BIPRORAFPROJMORSEKO-KONSULTELMECH-ASEASE ATEXCAMINO PROJECTSQUADRONMIEPASE BALTICASE EAST AFRICA
Usługi

Usługi

Nasz zespół specjalistów gwarantuje wykonanie prac analitycznych na najwyższym poziomie jakościowym, zgodnie z aktualnymi wymaganiami formalnymi oraz wiedzą i dobrą praktyką inżynierską. Do każdego zagadnienia podchodzimy indywidualnie, skupiając się na rzeczywistych potrzebach naszych klientów. Wspomagamy procesy analizy i oceny ryzyka, a także zadania inwestycyjne, na każdym etapie w cyklu życia obiektu technicznego.

Technologie wodorowe

Technologie wodorowe

Specyficzne właściwości wodoru, wysokie parametry procesowe, a także wymogi prawne wpływają na to, że do uzyskania bezpieczeństwa projektów wodorowych konieczne jest przeprowadzenie wielu różnych analiz. Eko-Konsult opierając się na zdobytym doświadczeniu w sektorze instalacji wodorowych, oferuje szereg specjalistycznych usług dedykowanych dla inwestorów, biur projektowych i generalnych wykonawców. Nasza oferta obejmuje:

 

 • Studia wykonalności instalacji wodorowych
 • Określenie bezpiecznej odległości instalacji wodorowych od budynków, dróg publicznych itp. (np. analizy ryzyka QRA)
 • Raporty środowiskowe i karty informacyjne przedsięwzięcia
 • Ustalenie zabezpieczeń procesowych i funkcji blokadowych (analizy HAZOP i SIL)
 • Określenie bezpiecznej lokalizacji wydmuchów wodoru (analizy dyspersji i zasięgów oddziaływania cieplnego)
 • Klasyfikacje stref zagrożenia wybuchem i analiz ryzyka wybuchu
 • Określenie warunków ochrony przeciwpożarowej
 • Opracowanie dokumentacji dla zakładów zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (dyrektywa Seveso III)

Możemy wesprzeć Państwa projekt wodorowy? Zapraszamy do kontaktu.

 

Szkolenia

Transformacja wodorowa nie może się odbyć bez wykwalifikowanej kadry, dlatego w ramach Akademii Wodorowej prowadzimy liczne szkolenia związane z tą tematyką, np.:

 • Zasady bezpieczeństwa na instalacjach wodorowych
 • Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe na etapie projektowania instalacji wodorowych
 • Bezpieczeństwo procesowe na instalacjach wodorowych
 • Systemy detekcji wodoru

Zachęcamy do zapoznania się z nadchodzącymi szkoleniami.

  Konsulting środowiskowy

  Konsulting środowiskowy

  Realizujemy opracowania na wszystkich etapach przygotowania inwestycji przemysłowych i infrastrukturalnych, opracowujemy
  i prowadzimy:

   

  • Badania środowiskowe i inwentaryzacje przyrodnicze
  • Prognozy oddziaływania projektów dokumentów strategicznych na środowisko
  • Raporty o oddziaływaniu planowanych przedsięwzięć na środowisko
  • Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
  • Karty informacyjne przedsięwzięcia (KIP)
  • Konsultacje społeczne na różnych etapach przygotowania inwestycji
  • Procedury zmierzające do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • Audyty wodne  

   

  Podmiotom eksploatującym instalacje przemysłowe i obiekty infrastrukturalne oferujemy opracowanie:

  • Wniosków o pozwolenie zintegrowane,
  • Analiz porealizacyjnych
  • Przeglądów ekologicznych
  • Programów dostosowawczych
  Proces

  Proces

  Szeroki wachlarz oferowanych usług pozwala na dopasowanie zakresu prac do wymagań klientów i wpływa na sprawną i rzetelną realizację analiz i ocen ryzyka. Efektem prac jest pełny i rzeczywisty obraz zagrożeń i ryzyka przypisany do części lub całości zakładu przemysłowego.

   

  W ramach naszej oferty związanej z analizą zagrożeń i ryzyka znaleźć można m.in. następujące metody:

   

  • PHA (ang. Preliminary Hazard Analysis): wstępna analiza zagrożeń, przydatna głównie w fazie koncepcyjnej
  • HAZID (ang. Hazard Identification Study): identyfikacja zagrożeń
  • LOPA (ang. Layers of Protection Analysis): analiza warstw zabezpieczeń
  • FTA (ang. Fault Tree Analysis): analiza drzew niezdatności
  • RBD (ang. Reliability Block Diagram): analiza bloków niezawodności
  • FMEA/FMECA (ang. Faiulre Modes, Effect & Criticality Analysis): analiza rodzajów, skutków i krytyczności uszkodzeń
  Ppoż

  Ppoż

  Kompleksowa koordynacja w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla zakładów i instalacji przemysłowych na etapie projektowania, eksploatacji i modernizacji w branżach: chemicznej, petrochemicznej, wydobywczej, energetycznej, spożywczej i wielu innych.

  SEVESO

  SEVESO

  System przeciwdziałania poważnym awariom  zakładu. Ich zakres obejmuje:

   

  • PZA: program zapobiegania awariom
  • SZB: system zarządzania bezpieczeństwem
  • RoB: raport o bezpieczeństwie
  • WPOR: wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy
  • ZZR i ZDR: procedury kwalifikacji i zgłoszenia zakładu  o zwiększonym i dużym ryzyku
   SIL

   SIL

   Pojęcie bezpieczeństwa funkcjonalnego wiąże się ściśle z działaniem i wykorzystywaniem urządzeń automatyki związanych z realizacją zadań bezpieczeństwa w systemie technicznym.

    

   • Nadzór nad realizacją wszystkich etapów cyklu życia bezpieczeństwa wg wymagań PN-EN 61511:2017
   • Wyznaczanie i weryfikacja poziomów SIL
   • Specyfikacja wymogów bezpieczeństwa SRS dla systemu SIS
   • Audyty bezpieczeństwa procesowego i funkcjonalnego
    Szkolenia

    Szkolenia

    Akademia Bezpieczeństwa ASE - system specjalistycznych i certyfikowanych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa technicznego i zagadnień środowiskowych, stworzony przez doświadczonych specjalistów - praktyków.

     

    • Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe
    • Bezpieczeństwo procesowe
    • Bezpieczeństwo funkcjonalne
    • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
    • Ochrona środowiska
     Optymalizacja energetyczna przedsiębiorstwa

     Optymalizacja energetyczna przedsiębiorstwa

     W ramach oferty Studium Wykonalności przeprowadzamy optymalizacje energii elektrycznej w przedsiębiorstwie. Współpraca obejmujące następujące obszary:

     • Analiza stanu istniejącego przedsiębiorstwa 
     • Dywersyfikacja źródeł zasilania zakładu w energię elektryczną 
     • Wstępna identyfikacja uwarunkowań przestrzennych i środowiskowych
     • Analiza uwarunkowań makroekonomicznych i prawnych
     • Analiza finansowo-ekonomiczna 
     • Analiza wrażliwości i ryzyka 
     • Harmonogram realizacji wybranej opcji inwestycyjnej

      

      Kontakt

      EKO-KONSULT Spółka z o.o.

      Siedziba firmy

      ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

      + 48 58 554 31 38 (39)

      biuro@ekokonsult.pl

      ekspertyzy@ekokonsult.pl

       

      Oddział w Krakowie

      +48 669 890 009

      rsienko@ekokonsult.pl