Grupa
Technologiczna ASE
Grupa ASE (Strona Główna)BIPRORAFPROJMORSEKO-KONSULTELMECH-ASEASE ATEXCAMINO PROJECTSQUADRONMIEPASE BALTICASE EAST AFRICA
Aktualności

Aktualności

Susza – zmartwienie przedsiębiorcy

Spowodowane suszą zagrożenie ciągłości dostaw wody oraz pogorszenie jej jakości, nie tylko utrudnią procesy produkcyjne, ale też negatywnie wpłyną na jakość wytwarzanych produktów. W konsekwencji deficytów wody obserwuje się zwiększenie wydatków na energię elektryczną oraz wzrost kosztów produkcji.

 

 

Jak ograniczyć wydatki związane z kryzysem klimatycznym?

W 2018 roku Wody Polskie zaakceptowały pierwsze taryfy przedsiębiorstw wodociągowych. Taryfy określono na okres trzyletni, zatem pierwszych zmian – a raczej wzrostów – można spodziewać się już w 2021 roku. Dodatkowo na użytkowników nakładane są rozmaite opłaty, np. opłata retencyjna.

EKO-KONSULT problematykę wodną analizuje na dwóch płaszczyznach: rosnących cen wody i zabezpieczenia jej dostaw.

Audyt wodny

W odpowiedzi na rosnący kryzys wodny, EKO-KONSULT opracował autorską metodę tzw. Audytu wodnego. Celem tej metody jest zmniejszenie opłat – za zużycie wody, korzystanie z wód i usługi wodne. Audyt wodny odpowiada na następujące pytania:

  • czy zakład zużywa więcej wody, niż potrzebuje – nie tylko w kontekście rzeczywistego zużycia, ale także w kontekście pozwoleń i opłat,
  • jakie zmiany technologiczne (produkcja, utrzymanie czystości i in.) ograniczą zużycie wody,
  • czy margines bezpieczeństwa dostaw wody jest prawidłowo wyliczony – na wypadek skokowego zwiększenia produkcji, awarii dostawy wody, nagłego zanieczyszczenia,
  • czy można zmniejszyć wysokość opłat – na przykład przez zmianę składu chemicznego odprowadzanych ścieków, zmianę sposobu zagospodarowania wód opadowych itp.,
  • jak zabezpieczyć dostawy wody w przypadku awarii,
  • jakie są koszty i korzyści poszczególnych rozwiązań.

 

Eksperci firmy EKO-KONSULT pomagają przy tym określić priorytety i opracowują strategię wdrożenia zmian

Analizując wielopłaszczyznowo zużycie wody w zakładzie przemysłowym (na poziomie zużycia wody technologicznej, chłodniczej, do celów komunalnych), zagospodarowanie wód opadowych oraz koszty odprowadzenia i uzdatnienia ścieków, eksperci EKO-KONSULT identyfikują te obszary, w których oszczędności mogą istotnie wpłynąć na strukturę wydatków i przychodów przedsiębiorstwa.

Na podstawie Audytu wodnego EKO-KONSULT opracowuje strategię ograniczenia wydatków związanych z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzeniem ścieków i innymi aspektami związanymi z wodą w zakładzie lub obiekcie użyteczności publicznej.

Co istotne, klient uzyskuje informację na temat tego, gdzie, na jakiej podstawie prawnej i w jaki sposób zgłaszać wnioski z Audytu wodnego do dokumentów strategicznych na poziomie gmin i regionów. Otrzymuje zatem narzędzie umożliwiające zabezpieczenie jego potrzeb w przyszłości.

Autor: Anna Mitraszewska