Grupa
Technologiczna ASE
Grupa ASE (Strona Główna)BIPRORAFPROJMORSEKO-KONSULTELMECH-ASEASE ATEXCAMINO PROJECTSQUADRONMIEPASE BALTICASE EAST AFRICA
Aktualności

Aktualności

Relacja z wizji terenowej na trasie planowanej II nitki Rurociągu Pomorskiego

Podczas kilkumiesięcznych prac nad raportem o oddziaływaniu na środowisko dla budowy II nitki Rurociągu Pomorskiego wykonaliśmy analizy przestrzenne, które umożliwiły rozpoznanie tak zwanych kolizji, czyli różnego rodzaju przeszkód, takich jak m.in. cieki, zabudowa mieszkaniowa czy ujęcia wód, zlokalizowanych na trasie przebiegu planowanego rurociągu.

W kolejnym etapie zgromadzone informacje są przez nas weryfikowane w terenie.

Wizyta w terenie pozwala na weryfikację zidentyfikowanych kolizji i analizę poziomu ich istotności dla planowanego przedsięwzięcia.

W zeszłym tygodniu odwiedziliśmy malownicze tereny województwa mazowieckiego, na początkowym odcinku planowanej II nitki Rurociągu Pomorskiego – od bazy PERN w Miszewku Strzałkowskim, który dla nas stanowi ostatni odcinek prac terenowych, jakie prowadziliśmy przez ostatnie miesiące na całej trasie przebiegu planowanego rurociągu wynoszącej prawie 240 km.

Budowa II nitki Rurociągu Pomorskiego to projekt strategiczny dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Więcej o przedsięwzięciu można przeczytać na stronie PERN pod linkiem https://pern.pl/budowa-drugiej-nitki-odcinka-pomorskiego/

 

PERN rurociąg druga nitka

Źródło: https://pern.pl/