"Problemy Ocen Środowiskowych" to pismo specjalistyczne, adresowane do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych teorią i praktyką ocen środowiskowych. Kwartalnik jest dostępny wyłącznie w prenumeracie. Nakład wynosi 2000 egzemplarzy.

Kwartalnik Problemy Ocen Środowiskowych” to fachowe wydawnictwo, w którym znajdziecie Państwo informacje na temat ocen rodowiskowych, zasad ich przeprowadzania, procedur, metod i zastosowań w Polsce. Ponadto kwartalnik prezentuje informacje dotyczące prognoz środowiskowych, strategicznych ocen rodowiskowych programów i polityk, ocen środowiskowych miast i obszarów funkcjonalnych, zintegrowanych pozwoleń ekologicznych, auditów i przeglądów ekologicznych oraz systemów zarządzania środowiskowego według wytycznych ISO 14001 i EMAS.

Odbiorcami kwartalnika są: przedsiębiorstwa (działy ochrony rodowiska, działy inwestycji), biura doradcze i projektowe, specjaliści i administracja z zakresu ochrony środowiska, uczelnie i instytuty, stowarzyszenia, a także inne firmy związane m.in. z ochroną środowiska.

Oferujemy Państwu możliwość zamieszczenia reklamy, tekstu sponsorowanego lub wkładkowania promocyjnych materiałów (insert) skierowanych bezpośrednio do potencjalnych kontrahentów.

Kolejne numery pisma ukazują się w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu, dlatego gotowe ulotki itp. materiały należy dostarczyć najpóźniej na dwa tygodnie przed ukazaniem się pisma.