ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Redaktor naczelny
Andrzej Tyszecki
e-mail: atyszecki@ekokonsult.pl

Zastępca redaktora naczelnego
Witold Lenart

Sekretarz redakcji
Monika Bednarska
e-mail: mbednarska@ekokonsult.pl

Redaktorzy
Jerzy Jendrośka
Andrzej Kulig
Jarosław Szymański
Janusz Żelaziński

Współpraca
Marek Małaczyński
Aleksandra Sas-Bojarska
Ryszard ZakrzewskiRADA PROGRAMOWA

Przewodniczący
dr inż. Bronisław Kamiński

Członkowie Rady
dr Wojciech Beblo
prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Engel
dr inż. Wojciech Jaworski
prof. dr hab. Edmund Kaca
dr Andrzej Kassenberg
mgr inż. Janina Kawałczewska
mgr inż. Wiesław Kołsut
mgr inż. Jan F. Lemański
mgr inż. Tomasz Malinowski
prof. dr hab. inż. Zygfryd Nowak
prof. dr hab. Bazyli Poskrobko
prof. dr hab. Andrzej Richling
prof. dr hab. Andrzej Sadurski
dr inż. Krzysztof Skalmowski
mgr inż. Zdzisław Strycharz
dr Paweł Turzański
dr Stanisław Wajda
mgr inż. Aleksander Warchałowski
prof. dr hab. inż. Stanisław Witczak
prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Wydawca i Redakcja
EKO-KONSULT Biuro Projektowo-Doradcze
ul. Kościerska 5
80-328 Gdańsk-Oliwa
tel./fax: (0-58) 554 31 38 lub 554 31 39
NIP: 584-010-33-19
e-mail: biuro@ekokonsult.pl
www.ekokonsult.pl

Oddział w Warszawie
ul. Włodarzewska 59D/10
02-384 Warszawa


Opinie zawarte w artykułach nie zawsze są podzielane przez redakcję.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych.
Nie zwracamy materiałów nie zamówionych.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji tekstów, dokonywania skrótów oraz nadawania własnych tytułów i śródtytułów.
Informujemy, że przedruk materiałów publikowanych w kwartalniku "Problemy Ocen Środowiskowych", z wyjątkiem reklam i ogłoszeń, dozwolony jest bezpłatnie i bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła.
Wydawca informuje, że tytuł "Problemy Ocen Środowiskowych" jest prawnie zastrzeżony przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku w sądowym rejestrze prasy pod poz.542.

Artykuły oryginalne są recenzowane przez członków Rady Programowej