Grupa
Technologiczna ASE
BIPRORAFPROJMORSASE ATEXEKO-KONSULTSQUADRONAKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA
Realizacje

Realizacje

Kompetencje & Doświadczenie

AB Foods Polska Sp. z o.o

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla Zakładu (produkcja sosów orientalnych)

Zakład Wydobywczy „KRUSZYWO” Sp. z o.o. w Gdyni

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) polegającego na rozbudowie kopalni kruszywa naturalnego ze złoża „Grzybowo – Lizaki” w gminie Kościerzyna

CalEnergy Resources Poland

Raport o oddziaływaniu na środowisko eksploatacji gazu ziemnego za złóż B4 i B6 na obszarze morskim RP

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLGRAVEL” Spółka z o.o. w Gdańsku

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia rozbudowy Zakładu Produkcji Betonu i Elementów Betonowych w Borowcu

JEMS Architekci Sp. z o.o.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia polegającego na realizacji budynków biurowych w Gdańsku przy ul. Łąkowej, LPP SA

PERN S.A.

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia rozbudowy Terminala Naftowego PERN w Gdańsku

Port Lotniczy Bydgoszcz SA

Port Lotniczy Bydgoszcz-Szwederowo. Master Plan - cześć środowiskowa Badanie wpływu prognozowanego ruchu lotniczego oraz planowanych przez lotnisko inwestycji na środowisko

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla zadania inwestycyjnego pn. „Projekt poprawy dostępu drogowego do Portu Gdańsk - budowa Trasy Sucharskiego”

Port Lotniczy Gdańsk

Analiza porealizacyjna związana z zakończeniem realizacji Etapu I rozbudowy Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy w latach 2008-2012

DCT SA

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: Budowa Terminalu Kontenerowego T2 o zdolności przeładunkowej 2 500 000 TEU w Porcie Północnym w Gdańsku

PORD Gdańsk

Inwentaryzacja przyrodnicza w miejscu realizacji Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w gminie Pszczółki ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.

Instrukcja Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych

Kontakt

EKO-KONSULT Spółka z o.o.

///


Adres

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

 

+ 48 58 554 31 38

biuro@ekokonsult.pl

ekspertyzy@ekokonsult.pl