Grupa
Technologiczna ASE
Grupa ASE (Strona Główna)BIPRORAFPROJMORSEKO-KONSULTELMECH-ASEASE ATEXCAMINO PROJECTSQUADRONMIEPASE BALTICASE EAST AFRICA
Usługi

Usługi

Nasz zespół specjalistów gwarantuje wykonanie prac analitycznych na najwyższym poziomie jakościowym, zgodnie z aktualnymi wymaganiami formalnymi oraz wiedzą i dobrą praktyką inżynierską. Do każdego zagadnienia podchodzimy indywidualnie, skupiając się na rzeczywistych potrzebach naszych klientów. Wspomagamy procesy analizy i oceny ryzyka, a także zadania inwestycyjne, na każdym etapie w cyklu życia obiektu technicznego.

Opiniowanie

Dział Analiz Technicznych firmy EKO-KONSULT przeprowadza szereg analiz  w tematyce związanej z bezpieczeństwem technicznym i przemysłowym:

 • weryfikacja istniejących i projektowanych technicznych środków ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami i normami,
 • audyty bezpieczeństwa procesowego i funkcjonalnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej,
 • analiza dokumentacji projektowej dostarczanej w ramach prowadzonych projektów remontowych w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowego i przeciwwybuchowych dla istniejących instalacji,
 • analiza dokumentacji projektowej dostarczanej w ramach prowadzonych projektów inwestycyjnych w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowego i przeciwwybuchowych dla nowo powstających instalacji,
 • weryfikacja stref zagrożonych wybuchem i naniesienie zmian w Dokumentach Zabezpieczenia przed Wybuchem dla istniejących instalacji,
 • klasyfikacja stref zagrożonych wybuchem i opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem dla nowo powstających instalacji,
 • opiniowanie istniejących instrukcji eksploatacyjnych dla instalacji zagrożonych wybuchem,
 • opracowanie instrukcji eksploatacyjnych dla instalacji, dla których nastąpi zmiana kwalifikacji strefy zagrożenia wybuchem,
 • ekspertyzy i pomiary z zakresu elektrostatyki,
 • przeglądy urządzeń zabudowanych w strefach Ex,
 • weryfikacja i opracowanie Raportu o Bezpieczeństwie,
 • weryfikacja i opracowanie dokumentów związanych z Raportem o Bezpieczeństwie,
  szkolenie personelu.