Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT jest prywatną firmą prowadzącą od 1992 roku działalność konsultingową w dziedzinie ochrony środowiska.

EKO-KONSULT:

wykonuje analizy, studia, ekspertyzy, programy i plany z zakresu zarządzania ochroną środowiska w tym m.in. raporty o oddziaływaniu na środowisko, prognozy oddziaływania na środowisko, audity i przeglądy środowiskowe, wnioski o pozwolenia zintegrowane
wydaje kwartalnik "Problemy Ocen Środowiskowych"
wydaje książki z zakresu nowoczesnych instrumentów zarządzania ochroną środowiska
wydaje Informator eko-net.pl "Mała firma i środowisko" powstający we współpracy z Centrum Ochrony Środowiska Politechniki Gdańskiej
prowadzi szkolenia z zakresu ochrony środowiska dla pracowników administracji publicznej i służb ochrony środowiska przedsiębiorstw


OFERUJEMY:

PRZEDSIĘBIORSTWOM:

raporty o oddziaływaniu na środowisko
przeglądy ekologiczne
programy dostosowawcze
analizy ryzyka
dokumentacje do pozwoleń zintegrowanych


SAMORZĄDOM:

pomoc w rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska
pomoc w identyfikacji projektów ochrony środowiska i źródeł finansowania
opracowanie studiów wykonalności projektów (optymalizacja rozwiązań technicznych, opracowanie analizy ekonomicznej, ocena oddziaływania na środowisko)
opracowanie wniosków o środki pomocowe Unii Europejskiej


ADMINISTRACJI OCHRONY ŚRODOWISKA:

analizy i studia przestrzenne
plany i programy w gospodarowaniu zasobami środowiska
Nasi klienci to między innymi:
Ministerstwo Środowiska
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Autostrada Wielkopolska SA
Gdańsk Transport Company SA
Zespół Portowy Szczecin-Świnoujście
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
PSE-Operator SA.
Port Lotniczy Gdańsk-Trójmiasto Sp. z o.o.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.
Elektrownia "Opole" SA
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA w Płocku
Grupa LOTOS SA
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" SA w Płocku
System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ SA
EKO DOLINA Sp. z o. o.
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Londyn
Sekretariat ds. Konwencji Helsińskiej w Polsce
Foundation of Assistance Programmes for Agriculture
Fundusz PHARE
Federalny Urząd ds. Środowiska, Republika Federalna Niemiec
UNDP Project Umbrella
Koncern ESAB AB, Szwecja
Electric Power Research Institute, USA
GASPOL Poland
IUCN - The World Conservation Union Fundacja IUCN Poland