Grupa
Technologiczna ASE
BIPRORAFPROJMORSASE ATEXEKO-KONSULTSQUADRONAKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA
O firmie

O firmie

EKO-KONSULT Sp. z o.o. jest wiodącą firmą doradztwa technicznego i środowiskowego - działamy ponad 25 lat - od 2017 roku w ramach Grupy Technologicznej ASE.

Profil działalności

Eko-Konsult Sp. z o.o. jest polską firmą doradztwa technicznego i środowiskowego, z centralą w Gdańsku, łączącą ponad 25 letnie doświadczenia zespołu Eko-Konsult Sp. z o.o., Działu Analiz Technicznych i szkoleń Akademii Bezpieczeństwa ASE gwarantujące kompleksową obsługę podmiotów.

 

W zakresie doradztwa technicznego realizuje indywidualne podejście do każdego zadania, prowadzi konsultacje międzybranżowe, charakteryzuje się wieloletnim doświadczeniem dla praktycznie wszystkich branż przemysłu. Specjalizuje się w realizacji specyficznych zagadnień inżynierskich np. z zakresu współspalania biomasy, wydłużenia okresów międzyprzeglądowych, opracowania i analiz dla instalacji pilotażowych w zakładach chemicznych.

 

Konsulting w zakresie ochrony środowiska obejmuje: obsługę i przygotowanie procesów inwestycyjnych, dokumentacje do procedur ocen oddziaływania na środowisko, w tym dotyczących obszarów Natura 2000. Udział w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych i pozwoleń administracyjnych, nadzorach, konsultingu, konsultacjach społecznych w procesie przygotowania inwestycji przemysłowych i infrastrukturalnych oraz eksploatacji obiektów przemysłowych i infrastruktury technicznej. Specjalizacja to: bazy magazynowe (budowa nowych, rozbudowa i modernizacje istniejących) oraz rurociągi ropy naftowej i produktów naftowych oraz gazu ziemnego, elektroenergetyka, terminale portowe i drogi wodne, inne inwestycje na lądzie i na morzu.

 

Dodatkowo tematami analiz są wybrane zagadnienia związane m.in. z obsługą podmiotów w zakresie planowanych zmian cen energii poprzez badanie jakości i efektywności energii elektrycznej, obsługa składowisk odpadów w zakresie operatów p.poż. i decyzji środowiskowych, pomiary i kontrola emisji do powietrza oraz hałasu i inne.

O firmie

Kontakt

EKO-KONSULT Spółka z o.o.

///


Adres

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

 

+ 48 58 554 31 38

biuro@ekokonsult.pl

ekspertyzy@ekokonsult.pl