Robert Pochyluk,
Piotr Grudowski,
Jarosław Szymański
Zasady wdrażania systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001

Autorzy kompleksowo przedstawiają metodykę wdrażania i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego oraz możliwość wykorzystania istniejącego systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9000 do zbudowania SZŚ. Książka kierowana jest głównie do osób odpowiedzialnych za wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach. W treści zawarte są specjalne uwagi kierowane do małych i średnich przedsiębiorstw, uwzględniające specyfikę zarządzania środowiskowego w tego typu zakładach.