M. Behnke,J. Jendrośka,
M. Macniak,R. Pochyluk,
T. Podgajniak,M. Typko,
J. Szymański
Pozwolenia zintegrowane nowy instrument w ochronie środowiska

Publikacja powstała w odpowiedzi na duże zainteresowanie nowym instrumentem w ochronie środowiska, jakim są w Polsce "zintegrowane pozwolenia", jest pomocna w zrozumieniu ich koncepcji i ułatwia właściwe wykorzystanie. Skierowana jest do pracowników administracji publicznej, którzy będą zaangażowani w proces wydawania pozwoleń zintegrowanych oraz do prowadzących instalacje w zakładach z wielu gałęzi gospodarki m.in.: elektrowni i elektrociepłowni, rafinerii, koksowni, hut, galwanizerni, cementowni, cegielni, zakładów chemicznych i farmaceutycznych, drukarni, spalarni i składowisk odpadów, zakładów celulozowo-papierniczych, garbarni, ubojni zwierząt i zakładów przetwórstwa mięsnego, mleczarni, instalacji hodowli drobiu, trzody chlewnej.