Witold Lenart
Zakres informacji przyrodniczych na potrzeby Ocen Oddziaływania na Środowisko

Książka zawiera szeroki przegląd źródeł informacji przyrodniczej z charakterystyką ich zawartości. Prezentując szerokie podejście do wykorzystania dostępnych danych środowiskowych zawiera rekomendacje dotyczące zakresu informacyjnego poszczególnych opracowań przyrodniczych oraz określenie ich roli w procedurach ocen oddziaływania na środowisko. Mamy nadzieję, że przyczyni się ona do wypracowania wzorców dobrej praktyki umożliwiając ograniczenie i zracjonalizowanie ingerencji środowiskowych w podejmowanych działaniach, jednocześnie nie krępując autorów prognoz i raportów o oddziaływaniu na środowisko w pozyskiwaniu i wykorzystaniu informacji przyrodniczej.