Witold Lenart,
Marcin Stoczkiewicz,
Ewa Szcześniak
Merytoryczne i społeczne źródła procesów OOŚ - udział społeczeństwa w decyzjach ekologicznych

Celem publikacji jest przybliżenie Czytelnikowi głównych idei i zasad dostępu do informacji oraz nowych reguł proceduralnych w zakresie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska. W książce przedstawiono prawne aspekty partycypacji społecznej w ochronie środowiska oraz procedury udziału społecznego jako zjawiska, które bez zrozumienia i odpowiedniego, negocjacyjnego podejścia nie może zakończyć się sukcesem, to znaczy podjęciem decyzji dotyczącej środowiska racjonalnej ekonomicznie, skutecznej ekologicznie i społecznie akceptowanej. Książka adresowana jest przede wszystkim do urzędników administracji publicznej, ale też do inwestorów i przedstawicieli samorządów, organizacji ekologicznych oraz wszystkich, dla których ważne są idee ochrony środowiska.