Tomasz Podgajniak,
Michał Behnke,
Jarosław Szymański
Wybrane aspekty oddziaływań środowiskowych - pozwolenia zintegrowane, analizy ryzyka, przeglądy ekologiczne i programy dostosowawcze

Publikacja nawiązuje do współzależności nowych instrumentów ochrony środowiska, jakimi są pozwolenia zintegrowane i programy dostosowawcze z ocenami oddziaływania na środowisko. Opisano wzajemne relacje i powiązania procesu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć z procesem uzyskiwania pozwolenia zintegrowanego dla istniejącej bądź nowej instalacji. Książka stanowi pierwszą próbę szerszego odniesienia się do współzależności w funkcjonowaniu podstawowych instrumentów zarządzania ochroną środowiska, o zasadniczym znaczeniu dla wielu podmiotów gospodarczych.