Janina Kawałczewska
Poradnik ochrony środowiska dla małych i średnich przedsiębiorstw

Poradnik obejmuje szerokie spektrum zagadnień ochrony środowiska związanych z określeniem źródeł i charakteru obowiązków przedsiębiorców w ramach gospodarczego korzystania ze środowiska oraz podczas przygotowania i realizacji inwestycji. Zawiera podstawowe informacje z zakresu procedur i kompetencji administracji publicznej. Omawia zasady ochrony poszczególnych elementów środowiska wraz z zakazami i ograniczeniami. Informuje o takich obowiązkach przedsiębiorców, jak: prowadzenia pomiarów, sprawozdawczość, naliczanie i wnoszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Sporo uwagi w Poradniku poświęca nowym, dobrowolnym instrumentom ochrony środowiska związanym zarówno z działaniami administracji publicznej, jak i z działaniami w skali pojedynczego zakładu. Polityka środowiskowa, instrumenty ekonomiczne lub procedury zarządzania środowiskowego mogą skutecznie poprawić konkurencyjność działalności gospodarczej poprzez usprawnienie procesów produkcyjnych, produktów i usług.