Witold Lenart (red.)
Rola konsultacji i negocjacji społecznych w procedurze uzgadniania inwestycji zmieniających środowisko

Pragnąc przybliżyć złożoność roli społeczeństwa w procesie inwestowania przygotowano zbiór wypowiedzi prezentowanych na konferencjach "Aspekty społeczne w lokalizacji nowych inwestycji liniowych" (Józefów k/Otwocka, grudzień 1999 r.) oraz "Prawne i społeczne aspekty lokalizacji elektroenergetycznych inwestycji liniowych" (Dębe k/Warszawy, kwiecień 2000 r.). W książce zamieszczono także interesujące artykuły z kwartalnika "Problemy Ocen Środowiskowych" oraz komentarze i uwagi. Zbiór stanowi wprowadzenie w dziedzinę ekologicznych konsultacji i negocjacji.