Pola elektromagnetyczne 50 Hz w środowisku człowieka
- Materiały konferencyjne
Poznań 2003

W publikacji zaprezentowano przegląd zagadnień związanych z występowaniem pól elektromagnetycznych w środowisku człowieka. Na ważne pytania z zakresu ochrony przed polami elektromagnetycznymi starają się odpowiedzieć specjaliści, eksperci i praktycy z różnych dziedzin nauki oraz techniki, zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy i dobrą praktyką. Książka opisuje także zmiany w przepisach prawa oraz procedurach związanych z lokalizacją i funkcjonowaniem obiektów emitujących pola elektromagnetyczne. Interdyscyplinarny zespół autorski dostarcza Czytelnikowi rzetelnej i przekrojowej wiedzy, stanowiącej pomoc dla służb odpowiedzialnych za ochronę środowiska, inwestorów, przedstawicieli lokalnych społeczności oraz wszystkich, dla których ważne są idee ochrony środowiska.