W ramach biblioteki "Problemów Ocen Srodowiskowych" ukazały się następujące książki:


    Poradnik ochrony środowiska dla małych i średnich przedsiębiorstw

Cena: 40 zł    Pola elektromagnetyczne 50 Hz w środowisku człowieka
Materiały konferencyjne
Poznań 2003


Cena: 40 zł 20 zł

    Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko w układach sektorowych


Ryszard Kowalczyk
Anna Starzewska-Sikorska

Cena: 30 zł 15 zł
    Wybrane aspekty oddziaływań środowiska - pozwolenia zintegrowane, analizy ryzyka, przeglądy ekologiczne i programy dostosowawcze


Tomasz Podgajniak
Michał Behnke
Jarosław Szymański

Cena: 30 zł 15 zł
    Postępowania w sprawie OOŚ przy podejmowaniu decyzji administracyjnych


Ewa Florkiewicz
Andrzej Tyszecki

Cena: 30 zł 15 zł
    Strategiczne oceny oddziaływania na srodowisko do planów zagospodarowania przestrzennego


Ryszard Kowalczyk
Barbara Szulczewska

Cena: 30 zł 15 zł
    Merytoryczne i społeczne źródła procesów OOŚ - udział społeczeństwa w decyzjach ekologicznych


Witold Lenart
Marcin Stoczkiewicz
Ewa Szcześniak

Cena: 30 zł 15 zł
    Zakres informacji przyrodniczych dla potrzeby ocen oddziaływania na srodowisko


Witold Lenart

Cena: 30 złNakład wyczerpany

    Pozwolenia zintegrowane nowy instrument w ochronie środowiska


Michał Behnke
Jerzy Jendrośka
Małgorzata Macniak
Robert Pochyluk
Tomasz Podgajniak
Małgorzata Typko
Jarosław Szymański

Cena: 50 zł 28,00 zł
    Zasady wdrażania systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001


Robert Pochyluk
Piotr Grudowski
Jarosław Szymański (red.)

Cena:40 zł 22,50 zł
    Rola konsultacji i negocjacji społecznych w procedurze uzgadniania inwestycji zmieniających środowisko


Witold Lenart (red.)

Cena: 30 złNakład wyczerpany