Grupa
Technologiczna ASE
Grupa ASE (Strona Główna)BIPRORAFPROJMORSEKO-KONSULTELMECH-ASEASE ATEXCAMINO PROJECTSQUADRONMIEPASE BALTICASE EAST AFRICA
Usługi

Usługi

Nasz zespół specjalistów gwarantuje wykonanie prac analitycznych na najwyższym poziomie jakościowym, zgodnie z aktualnymi wymaganiami formalnymi oraz wiedzą i dobrą praktyką inżynierską. Do każdego zagadnienia podchodzimy indywidualnie, skupiając się na rzeczywistych potrzebach naszych klientów. Wspomagamy procesy analizy i oceny ryzyka, a także zadania inwestycyjne, na każdym etapie w cyklu życia obiektu technicznego.

Koordynacja projektu w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Gwarantujemy kompleksową koordynację projektu w zakresie bezpieczeństwa pożarowego od etapu opracowania koncepcji, po uzyskanie pozwolenia na budową, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

 

Zakres koordynacji obejmuje ścisłą współpracę z projektantami na każdym etapie realizacji projektu.

 

Na potrzeby projektu opracowywane są generalne specyfikacje w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zawierające wytyczne dla projektantów w zakresie wymagań branżowych:

  • Architektonicznych,
  • Konstrukcyjnych,
  • Drogowych,
  • Sanitarnych,
  • Elektrycznych,
  • Automatyki,
  • Technologii.


Na każdym etapie realizacji inwestycji zapewniamy konsultacje rozwiązań projektowych w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

 

W zakresie koordynacji realizowane są następujące działania:

  • Opracowywana jest kompleksowa dokumentacja wymagana do projektu w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.
  • Dokonywana jest ocena projektu, urządzeń i procesów technologicznych pod kątem zagrożenia pożarowego.
  • Dokonywana jest ocena skali zagrożenia pożarowego i sposobów ich zmniejszania.