EKO-KONSULT Biuro Projektowo-Doradcze
ul. Kościerska 5
80-328 Gdańsk-Oliwa
tel./fax: (0-58) 554 31 38 lub 554 31 39
e-mail: biuro@ekokonsult.pl
www.ekokonsult.pl
NIP 584-010-33-19


Andrzej Tyszecki: atyszecki@ekokonsult.pl
Monika Bednarska: mbednarska@ekokonsult.pl
Wiesława Rosłonkiewicz: wroslonkiewicz@ekokonsult.pl