Grupa
Technologiczna ASE
Grupa ASE (Strona Główna)BIPRORAFPROJMORSEKO-KONSULTELMECH-ASEASE ATEXCAMINO PROJECTSQUADRONMIEPASE BALTICASE EAST AFRICA
Usługi

Usługi

Nasz zespół specjalistów gwarantuje wykonanie prac analitycznych na najwyższym poziomie jakościowym, zgodnie z aktualnymi wymaganiami formalnymi oraz wiedzą i dobrą praktyką inżynierską. Do każdego zagadnienia podchodzimy indywidualnie, skupiając się na rzeczywistych potrzebach naszych klientów. Wspomagamy procesy analizy i oceny ryzyka, a także zadania inwestycyjne, na każdym etapie w cyklu życia obiektu technicznego.

HAZOP (ang. Hazard and Operability Study)

Analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych

Analiza HAZOP jest usystematyzowaną metoda badania zagrożeń i zdolności operacyjnych. Polega na ocenie poszczególnych elementów analizowanego systemu przez grupę ekspertów - tzw. zespół analityczny, za pomocą wytycznych i słów kluczowych.

Metodę HAZOP można wykorzystać na każdym etapie życia systemu. Pozwala ona nie tylko na zidentyfikowanie zagrożeń, ale także na znalezienie odpowiednich zabezpieczeń, które te zagrożenia mogłyby zniwelować lub nawet całkowicie wyeliminować.

Poprawne wykonanie analizy HAZOP wymaga specjalistycznej, rozległej wiedzy o procesach zachodzących w systemie technologicznym. W sesji HAZOP konieczne jest uczestniczenie specjalistów o wiedzy związanej z poszczególnymi branżami technologicznymi.

Przeprowadzona sesja HAZOP skutkuje listą rekomendacji, nie ujętych wcześniej w projekcie, w sposób znaczący wpływające na zwiększenie bezpieczeństwa obiektu.

Przeczytaj także: BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE. CO, GDZIE I KIEDY?