Grupa
Technologiczna ASE
Grupa ASE (Strona Główna)BIPRORAFPROJMORSEKO-KONSULTELMECH-ASEASE ATEXCAMINO PROJECTSQUADRONMIEPASE BALTICASE EAST AFRICA
Usługi

Usługi

Nasz zespół specjalistów gwarantuje wykonanie prac analitycznych na najwyższym poziomie jakościowym, zgodnie z aktualnymi wymaganiami formalnymi oraz wiedzą i dobrą praktyką inżynierską. Do każdego zagadnienia podchodzimy indywidualnie, skupiając się na rzeczywistych potrzebach naszych klientów. Wspomagamy procesy analizy i oceny ryzyka, a także zadania inwestycyjne, na każdym etapie w cyklu życia obiektu technicznego.

EHAZOP (ang. Electrical Hazard and Operability Study)

Analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych systemów elektrycznych/energetycznych

EHAZOP (ang. Electrical HAZOP) jest to metoda identyfikacji zagrożeń związanych z awarią zasilania energią elektryczną.

Metoda powstała została opracowana przez ekspertów z firmy EKO-KONSULT, w odpowiedzi na potrzeby klientów - dla identyfikacji potencjalnych zagrożeń związanych z awarią zasilania energią elektryczną zakładu produkcyjnego.

Metodę opracowano korzystając z doświadczenia w przeprowadzaniu analiz HAZOP w zakładach przemysłu petrochemicznego, procesowego i chemicznego, wydobywczego, energetycznego czy także spożywczego.

Analiza EHAZOP przystosowana jest do charakterystyki badanej sieci dystrybucji energii elektrycznej i ma na celu identyfikację potencjalnych zagrożeń i problemów operacyjnych.

Jeśli zidentyfikowane zostaje wiarygodne dla procesu odchylenie, to bada się jego możliwe przyczyny, skutki oraz istniejące i sprawne zabezpieczenia, a następnie określa się ryzyko w odniesieniu do zdefiniowanych poziomów prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia wraz z przypisaniem kategorii ciężkości możliwych szkód.

Przeczytaj także: EHAZOP - metoda szyta na miarę