Grupa
Technologiczna ASE
Grupa ASE (Strona Główna)BIPRORAFPROJMORSEKO-KONSULTELMECH-ASEASE ATEXCAMINO PROJECTSQUADRONMIEPASE BALTICASE EAST AFRICA
Aktualności

Aktualności

Byliśmy tam! Spotkania dla firm zainteresowanych rozwojem MFW na Bałtyku

Firmy Equinor i Polenergia, jako liderzy rynku morskich farm wiatrowych w Polsce, zorganizowały warsztaty umożliwiające omówienie planu realizacji inwestycji MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III >> https://bit.ly/38cxtSB

 

 

- 95 przedsiębiorców wzięło udział w spotkaniach zorganizowanych przez Equinor i Polenergię dla potencjalnych dostawców i firm zainteresowanych rozwojem morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

 

Projekt ustawy „offshorowej”, miałaby gwarantować maksymalnie duży tzw. local content, a więc udział polskich firm w łańcuchu dostaw dla polskich morskich farm wiatrowych, w co wpisuje się EKO-KONSULT – polska firma z niemal 30 letnim doświadczeniem w branży, również offshore.

 

Jako firma zlokalizowana w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego jednym z głównych obszarów naszej działalności są projekty obejmujące wszystkie sektory przemysłu morskiego. EKO-KONSULT uczestniczył w projektach offshore, również związanych z energetyką wiatrową na morzu:

  • dla dwóch projektów farm wiatrowych na Bałtyku  jesteśmy współautorami raportu środowiskowego, koordynowaliśmy prace morskich i lądowych inwentaryzacji przyrodniczych i uczestniczyliśmy w postępowaniu o uzyskanie decyzji środowiskowych,
  • powierzono nam także przeprowadzenie analizy tzw. braków (gaps) w wymaganiach nałożonych powyższymi decyzjami środowiskowymi,
  • obecnie wykonujemy prace, w tym także koordynujemy badania środowiskowe części lądowej, związane z przyłączami z morską farmą wiatrową.

 

Equinor i Polenergia planują dalszy rozwój i osiągnięcie etapu gotowości do budowy MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III o łącznej mocy 1 440 MW do 2023 roku. Warunkiem koniecznym jest jak najszybsze przyjęcie i wejście w życie na początku 2021 roku stosownej ustawy, która ustanowi właściwe ramy i dostarczy odpowiedniego wsparcia finansowego do dalszego rozwoju projektów morskich farm wiatrowych (źródło: www.gospodarkamorska.pl/).