Spis treści:

Od Redaktora
Janusz Żelaziński
Oceny oddziaływania na środowisko programów gospodarki wodnej
Ryszard Pazdan
Handel Pozwoleniami Zbywalnymi na Emisję. Część II
Andrzej Sadurski
Oceny oddziaływania
na środowiskow koncesjach geologicznych i górniczychHelena Pałkowska
Oceny oddziaływania na środowisko w górnictwie nafty
i gazu – przepisy prawa a realia
Andrzej Tyszecki
Kawernowe magazyny – studium przypadków
Wiesław Cyzman, Jadwiga Zatorska-Sadurska
Wybrane problemy ocen oddziaływania gazociągów
na środowisko
Magdalena Kiejzik
Gazociąg Tranzytowy: Technika – Środowisko”
Artur Magnuszewski
Wpływ gazociągu tranzytowego na stosunki wodne
Jolanta Śliżewska-Rogala
Oceny oddziaływania na środowisko do decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Andrzej Tyszecki
Jaka ustawa o ocenach?
Witold Lenart
Boczna szpalta
Andrzej Kassenberg
10 lat ocen oddziaływania na środowisko czyli
od Okrągłego Stołu do dnia dzisiejszego.
Część II: lata 1995-1999
Marcin Gawlicki, Bogna Lipińska,
Aleksandra Sas-Bojarska
Ochrona dóbr kultury w procedurze OOS
Dorota Kobierowska
Wyboista droga do ekorozwoju – w Gdańsku upominają się o konsultacje społeczne
Andrzej Majorkowski, Marek Małaczyński
Wybrane zagadnienia z praktyki wykonywania OOS
– „Ocena składowiska fosfogipsów w Wiślince”
Robert Pochyluk, Jarosław Szymański
Ocena efektywności działań środowiskowych i benchmarking – zastosowanie normy ISO 14031
Maria Ebelt
Polityka energetyczna państwa na poziomie gminy
Procedura nadawania uprawnień biegłych MOŚZNiL
– komentarz osoby zainteresowanej
PRZEGLĄD PUBLIKACJI
Mc Graw-Hill, Encyclopedia of Environmental Science and Engineering