Spis treści:

Od Redaktora
Jarosław Szymański,
Andrzej Tyszecki
Jako pogodzić interes środowiska
i nowego właściciela prywatyzowanego przedsiębiorstwa
Ryszard Pazdan
Handel Pozwoleniami Zbywalnymi
na Emisję
Witold Lenart
Boczna szpaltaMarek Zerka
Polityka elektroenergetyczna Unii Europejskiej – Dyrektywa IEM a stan polskich przygotowań do wejścia na wspólny europejski rynek elektroenergetyczny
Wojciech Jaworski
Czy Prawo energetyczne „widzi” ochronę środowiska
Sławomir Krakowiak
Wdrażanie SZŚ w Zespole Elektrociepłowni Wybrzeże SA
– podstawy, przyczyny, problemy
Jerzy Arciszewski, Izabela Komorowska
Elektroenergetyczny układ przesyłowy prądu stałego 450 kV Szwecja-Polska – ocena oddziaływania na środowisko
Wojciech Jaworski
Układ przesyłowy Krosno - Lemešany
Nagrody w konkursie Problemów Ocen Środowiskowych
Regulamin i formularz II edycji Konkursu
Jolanta Śliżewska-Rogala
Oceny oddziaływania na środowisko jako skuteczne narzędzie ochrony środowiska
Maria Ebelt
Konferencja o gospodarce odpadami
w warmińsko-mazurskim
Stanisław Garlicki, Ryszard Zakrzewski
Funkcjonowanie Komisji ds. Ocen Oddziaływania
na Środowisko przy Ministrze OŚZNiL
Janina Kawałczewska
Udział społeczeństwa w lokalizowaniu inwestycji z punktu widzenia ochrony środowiska
Witold Lenart
Zdjęte flagi z masztu w Gąbinie
Ryszard Pazdan
Manifest przedprogramowy
Andrzej Tyszecki
Jak zagospodarować Wisłę?
Aleksandra Sas-Bojarska
Metody stosowane w ocenach oddziaływania na środowisko
Agnieszka Gachowska, Andrzej Jamiołkowski
Oceny środoiwskowe w przemysłowej hodowli indyków
William Couch
Partycypacja społeczna w ocenach oddziaływania
na środowisko dużych inwestycji w Kanadzie. Część II
Aleksandra Żelechowska, Grażyna Miller
Proces certyfikacji Systemu Zarządzania Środowiskowego
– punkty krytyczne
Jeszcze o moście w Wyszogrodzie
Jarosław Szymański, Robert Pochyluk
Projekt normy ISO 14015: „Zarządzanie środowiskowe. Środowiskowa ocena zakładów i organizacji”
Andrzej Lewandowski
informacja o warsztatach w Malenowicach
PRZEGLĄD PUBLIKACJI
Wytyczne do procedury i wykonywania ocen oddziaływania
na środowisko
Ochrona środowiska po reformie administracji publicznej. Poradnik dla przedsiębiorstwa