Spis treści:

Od Redakcji
Andrzej Kraszewski
Reforma ustrojowa państwa
– zmiany w prawie ochrony środowiska
Andrzej Tyszecki
System OOS w procesie przemian
Bogusława Kram,
Andrzej Deja

Uwarunkowania prawno-administracyjne procesu inwestycyjnego a ochrona środowiskaAndrzej Deja, Bogusława Kram
Oceny oddziaływania na środowisko – ich uzgadnianie, opiniowanie i wykorzystanie
Marek Kozłowski, Ryszard Zakrzewski
Procedura nadawania uprawnień biegłych Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Witold Lenart
Boczna szpalta
Andrzej Kassenberg
10 lat ocen oddziaływania na środowisko czyli
od Okrągłego Stołu do dnia dzisiejszego. Część I
Witold Lenart
O przyszłości Kwartalnika oraz ochrony środowiska
w Polsce
Grażyna Hadjiraftis
Spotkanie w Finlandii nt. projektu budowy gazociągu
z Rosji do Europy
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na prace magisterskie i licencjackie związane z problematyką ocen środowiskowych
Wojciech Beblo
Rozwój zrównoważony na terenach po zlikwidowanym przemyśle
Jadwiga Kopeć
Aglomeracje miejskie – metody oceny oddziaływania
na środowisko
Informacja dla biegłych
Andrzej Kulig
Oddziaływanie obiektów komunalnych na środowisko
i ich oceny
Andrzej Kulig, Krystyna Ossowska-Cypryk
Problematyka badań mikrobiologicznych w ocenach oddziaływania na środowisko obiektów komunalnych
– zagadnienia metodyczne
William Couch
Partycypacja społeczna w ocenach oddziaływania na środowisko dużych inwestycji w Kanadzie. Część I
Witold Lenart, Andrzej Tyszecki
Petrochemia Płocka przedmiotem oceny oddziaływania
na środowisko
Janina Kawałczewska
Ekologiczny Program Dostosowawczy w „Petrochemii Płock” SA
Most w Wyszogrodzie
Marek Małaczyński
Oceny oddziaływania na środowisko a „szantaż” inwestora
PRZEGLĄD PUBLIKACJI
Nicolet-Monnier M., Gheorghe A.V. Quantitative Risk assessment
of Hazardous Matrials Transport Systems
Publikacje przydatne nie tylko urbanistom