Spis treści:

Witold Lenart
Od Redaktora
Janusz Żelaziński
Niepewność ocen oddziaływania
na środowisko
Janusz Żelaziński
Szantaż inwestora
Andrzej Deja
Podział inwestycji ze względu
na uciążliwość dla środowiska
i oceny oddziaływania tych inwestycji na środowiskoBogusława Kram
Oceny Oddziaływania na Środowisko inwestycji innych niż szczególnie szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogące pogorszyć stan środowiska
Marek Jerzy Gromiec
Projekt ramowej dyrektywy dotyczącej polityki wodnej Unii Europejskiej
Witold Lenart
Boczna szpalta
Roman Konieczny, Renata Bogdańska-Warmuz, Małgorzata Siudak, Krzysztof Bytomski
Oceny Oddziaływania na Środowisko w gospodarce wodnej
– stan obecny i propozycje zmian
Artur Magnuszewski
Problematyka hydrologiczna w ocenach oddziaływania
na środowisko przekroczeń dużych rzek
Andrzej Sadurski
Geologiczne mapy komputerowe w ocenach oddziaływania
na środowisko
Marek Nawalany, Jakub Łoch, Grzegorz Sinicyn
Modelowanie matematyczne w ocenach oddziaływania
na środowisko wód podziemnych – przykład systemu niestacjonarnego
Andrzej Kulig
Wariantowanie rozwiązań i udział społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko oczyszczalni ścieków
Bronisław Kamiński, Andrzej Lewandowski,
Andrzej Tyszecki
Wykorzystanie modelowania matematycznego w ocenie oddziaływania na środowisko zbiornika Wielowieś Klasztorna
Bronisław Kamiński, Andrzej Tyszecki
Zakład Odsalania Wód Kopalnianych w Oświęcimiu
– ocena projektu
Michał Behnke
Rola ocen oddziaływania na środowisko po 1 stycznia 1999 roku
Aleksandra Sas-Bojarska
Krajobraz otoczenia mostów w ocenach oddziaływania
na środowisko
Jarosław Szymański, Robert Pochyluk,
Andrzej Tonderski
Zrozumieć EMAS
PRZEGLĄD PUBLIKACJI
Publikacje OECD dotyczące zagadnień środowiskowych
Ilnicki Piotr, Lewandowski Piotr: Ekomorfologiczna waloryzacja dróg wodnych Wielkopolski
Informacja i kwestionariusz konkursowy na najlepszą pracę magisterską i licencjacką dotyczącą ocen środowiskowych