Spis treści:

Ewa Florkiewicz
Kolejna rewolucja w systeme ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć?
Przeczytaj fragment

Witold Lenart
Erozja systemu OOS


Andrzej Tyszecki
System OOS na zakręcie
Przeczytaj fragment

Sergiusz Urban
Ocena oddziaływania na środowisko w procesie przygotowania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
Przeczytaj fragmentBogna Czajka
Nowe rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przesięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Przeczytaj fragment

Michał Behnke
Prawnik odpowiada
Przeczytaj fragment

KOMISJA OOS
Sprawozdanie z działalności Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w 2004 roku

Stanowisko Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w sprawie projektu budowy drogi ekspresowej S-3 na odcinku Szczecin-Gorzów Wielkopolski od km 0+000 do km 81+613

Stanowisko Krajowej Komisjii ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w sprawie projektowanej budowy drogi krajowej -Trasy Mostu Północnego na odcinku od skrzyżowania ulic Pułkowa, Marymoncka, Wybrzeże Gdyńskie do ul. Modlińskiej

Stanowisko Krajowej Komisjii ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w sprawie technologii polegającej na zastosowaniu procesu odwróconej osmozy jako metody do rekultywacji zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach "Górka" w Trzebini

Witold Lenart
Boczna szpalta

Mariusz Kistowski
"Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013" a perspektywy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w Polsce

Mariusz Kistowski, Barbara Korwel-Lejkowska
Problemy metodyczne i proceduralne sporządzania prognoz oddziaływania na środowisko projektów planów zagospodarowania przestrzennego województw na tle dotychczasowych doświadczeń polskich

Artur Kawicki
Polsko-niemieckie negocjacje w sprawie przedsięwzięcia "Jezioro Berzdorf"-przyczyny, przebieg, dotychczasowe rezultaty

Robert Adamczyk, Anna Walkowiak-Kamińska, Piotr Syryczyński
Ochrona środowiska a księgowość spółek publicznych

Wojciech Staszek
Wykorzystanie GIS do oceny wpływu elektrowni wiatrowych na krajobraz

Przegląd publikacji
Zdzisław Brodecki (red.)
Ochrona Środowiska. Seria Acquis communautaire
Piotr Ilnicki
Polskie rolnictwo a ochrona środowiska