Spis treści:

Ewa Florkiewicz
Nowe regulacje prawne w zakresie pozwoleń zintegrowanych


Andrzej Kulig
Aktualne problemy w ocenach środowiskowych obiektów gospodarki komunalnej - funkcjonowanie obszarów ograniczonego użytkowania oraz oceny oddziaływania odorantów

Jadwiga Zatorska-Sadurska, Andrzej Tyszecki
Znaczenie oceny strategicznej w rozwiazywaniu konfliktów na przykładzie drogi krajowej S-8
KOMISJA OOS
Stanowisko Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w sprawie technologi oferowanej przez firmę RATech Polska Sp. z o.o. opartej o wykorzystanie destylatorów Ragailera'a
Agnieszka Janowska
Kto może handlować uprawnieniami do emisji

Paweł Dobak
Geologiczno-inżynierskie uwarunkowania zagospodarowania południowego odcinka praskiego brzegu Wisły w Warszawie

Witold Lenart
Boczna szpalta

Magdalena Kiejzik-Głowińska, Wojciech Staszek
Wybrane aspekty oceny wpływu na środowisko programu uporządkowania gospodarki wodnej Sopotu

Anna Hołub
Dzielnica mieszkaniowa Waalsprong w Holandi - ocena oddziaływania na środowisko a planowanie rozwoju zrównoważonego

Robert Pochyluk
Zmiany wymagań normy ISO 14001

Małgorzata Mocniak
Ekoznakowanie wyrobów