Spis treści:

Andrzej Kassenberg
Strategiczne Oceny Oddziaływania na Środowisko - warunki do skutecznego wdrażania


Maria Ebelt
Oceny oddziaływania na środowisko a życie


Aleksandra Sas-Bojarska
Łagodzenie skutków - system czy prowizorka?


Andrzej Weigle
Wybrane aspekty zarządzania siecią Natura 2000 w PolsceWitold Lenart
Kogo smagnął BAT?


Michał Behnke, Jarosław Szymański
Standardy jakości środowiska oraz standardy emisyjne w polskim prawie


Robert Pochyluk
EMAS w Polsce

KOMISJA OOS
Stanowisko Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w sprawie możliwości i zasadności wdrażania technologii plazmowej w Polsce
Stanowisko Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w sprawie projektowanej przebudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Białystok - Sochonie - Katrynka
Stanowisko Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w sprawie projektu budowy drogi ekspresowej S-3 na odcinku węzeł "Klucz" do granicy z województwem lubuskim, od km 0+000 do km 66+083

Witold Lenart
Boczna szpalta

Paweł Dobak, Anna Gabryś-Godlewska, Olimpia Kozłowska, Małgorzata Sikorska-Maykowska
Potencjalne obszary lokalizowania składowisk odpadów - nowa warstwa tematyczna cyfrowej Mapy geośrodowiskowej Polski

Aleksandra Sas-Bojarska
Niepewność prognozowania skutków krajobrazowych i wizualnych. Część II

Anna Bałazińska, Paulina Palka
Europejski Rejestr Zanieczyszczeń instrumentem realizacji prawa do informacji o środowisku

Przegląd publikacji
Impacts of Europe`s changing climate
Marek Jerzy Gromiec "Słownik terminologii Unii Europejskiej w zakresie środowiska i gospodarki wodnej"
Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka "Umowy międzynarodowe EKG ONZ z dziedziny środowiska oraz zasady ich przestrzegania i egzekwowania"
Magdalena Bar "Protokół EKG ONZ w sprawie odpowiedzialności cywilnej i odszkodowania za szkody wynikłe z transgranicznych skutków awarii przemysłowych na wodach transgranicznych. Komentarz"
Genetycznie modyfikowane organizmy. Kto ma rację?
GMO poznajmy swoje poglądy