Spis treści:

Ewa Florkiewicz
Zmiany w systemie ocen oddziaływania na środowisko - niepotrzebne komplikacje czy konieczność?


Witold Lenart
Społeczne wyzwania dla procedur ocen środowiskowych


Janusz Żelaziński
Planowanie przestrzenne - gospodarka wodna - ochrona środowiska


Aleksandra Sas-Bojarska
Niepewność prognozowania skutków krajobrazowych i wizualnych. Część IStefan Kozłowski, Paulina Legutko-Kobus
Oceny oddziaływania na środowisko projektów planów zagospodarowania przestrzennego województw - próba analizy i wnioski na przyszłość


KOMISJA OOS
Stanowisko Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w sprawie projektowanej przebudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Białystok - Sochonie - Katrynka


Artur Kawicki
Polsko-niemiecka współpraca w zakresie ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym na przykładzie farm elektrowni wiatrowych planowanych na niemieckich obszarach Morza Bałtyckiego

Witold Lenart
Boczna szpalta

Katarzyna Dobierska, Jerzy Motylewski, Tomasz Zapaśnik
Porównawcze pomiary hałasu na drogach krajowych

Dagmara Andrzejewska
Problemy w tworzeniu obszaru ograniczonego użytkowania dla inwestycji drogowych

Robert Pochyluk
Pozwolenia zintegrowane, najlepsze dostępne techniki w pytaniach i odpowiedziach

Piotr Poborski
Doświadczenia IPPC w Anglii i Walii


Robert Pochyluk
Systemy zarządzania środowiskowego według ISO 14001 w pytaniach i odpowiedziach


Michał Palmąka
Systemy komputerowe w procedurze OOS na przykładzie górnictwa odkrywkowego. Część II


Przegląd publikacji
Zestaw publikacji w ramach projektu "Zazielenianie lokalnych rynków pracy w Polsce - wykorzystanie doświadczeń Unii Europejskiej"
Organizacje ekologiczne w polsko-niemieckim dialogu o rozszerzeniu Unii Europejskiej
Kistowski M. "Wybrane aspekty zarządzania ochroną środowiska w parkach krajobrazowych"
Kistowski M. (red.) "Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską"