Spis treści:

Jerzy Jendrośka
Ocena strategiczna w Polsce: odrębna procedura czy integralna część procesu planowania? Obowiązująca regulacja prawna w świetle doświadczeń z oceną strategiczną Narodowego Planu Rozwoju


Andrzej Tyszecki
System ocen oddziaływania na środowisko instrumentem integracji planowania przestrzennego z ochroną środowiska


Mariusz Kistowski
Oceny oddziaływania na środowisko w obszarach Natura 2000 w warunkach polskich na tle doświadczeń Unii Europejskiej


Magdalena Czubik
Zasada przezorności - ochrona czy protekcjonizmAndrzej Jagusiewicz, Andrzej Kassenberg
Ekorozwój, NIK-orozwój lub rozwój do NIK-ąd


Witold Lenart
Boczna szpalta


Janina Kawałczewska
Jak tworzono "Program ochrony środowiska dla powiatu płockiego"

Michał Palmąka
Systemy komputerowe w procedurze OOS na przykładzie górnictwa odkrywkowego. Część I

Małgorzata Roge-Wiśniewska
Analiza oddziaływań jako narzędzie wspomagające planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na przykładzie gazociągu tranzytowego Jamał - Europa Zachodnia

Jan Konopka
Inwestycje liniowe a świat dzikich zwierząt

Joanna Przedrzymirska
Projekt renaturyzacji podmokłego terenu Mokradło Pyszka

Witold Wołoszyn
Etap podejmowania decyzji dotyczącej planowanego przedsięwzięcia a ocena oddziaływania na środowisko


Joanna Przedrzymirska
Projekt renaturyzacji podmokłego terenu Mokradło Pyszka


Witold Wołoszyn
Etap podejmowania decyzji dotyczącej planowanego przedsięwzięcia a ocena oddziaływania na środowisko


Przegląd publikacji
Roman Andrzejewski, Andrzej Weigle (red.) - Różnorodność biologiczna Polski
Andrzej Kulig - Metody pomiarowo-obliczeniowe w ocenach oddziaływania na środowisko obiektów gospodarki komunalnej
L. Ryden, P. Migula, M. Andersson (red.) - Environmental Science
Joanna Maćkowiak Europejscy sąsiedzi - Polska i Niemcy